Surah al-Ma’arij 70 ~ Tafsir ash-Shabuni (4/4)

“Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang Mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang”; Aku bersumpah demi Tuhan Pemilik dan Penguasa tempat terbit dan tempat terbenamnya matahari, bulan dan bintang-bintang, “sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka”; sungguh Kami mampu membinasakan mereka dan mengganti mereka dengan sekelompok orang yang lebih utama dan lebih taat kepada Kami daripada mereka. “dan Kami sekali-kali…

Surah al-Ma’arij 70 ~ Tafsir ash-Shabuni (3/4)

Kemudian Allah menjelaskan watak asal manusia, yaitu sangat tamak untuk mengumpulkan harta benda: “Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir”; manusia berwatak asli keluh-kesah, tidak sabar terhadap musibah dan tidak bersyukur atas ni‘mat. ‘Ulamā’ tafsir berkata: “Yakni sangat tamak dan sedikit sabar.” (771) Yang dimaksudkan adalah manusia secara umum. Buktinya, ada pengecualian selanjutnya. Kemudian Allah menjelaskannya dengan firman: “Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh-kesah”; jika dia ditimpa sesuatu yang…

Surah al-Ma’arij 70 ~ Tafsir ash-Shabuni (2/4)

Tinjauan Bahasa (الْمَعَارِجِ): tempat naik dan tangga untuk naik seseorang menuju langit. Termasuk arti ini adalah kata Mi‘rāj Nabi Muḥammad s.a.w. (الْمُهْلِ): tembaga yang meleleh dan mencair. (الْعِهْنِ): bulu yang ada gambarnya, (فَصِيْلَتِهِ): kelompok asal nasab. (لَظَى): nama Jahannam. Disebut demikian sebab apinya menyala-nyala. (الشَّوَى): kulit kepala, berbentuk jama‘ (758) (هَلُوْعًا): banyak mengeluh dan bosan. Abū…

Surah al-Ma’arij 70 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/4)

070 SŪRAT-UL-MA‘ĀRIJ   Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-Ma‘ārij termasuk kelompok surat Makkiyyah yang menitik-beratkan kaidah-kaidah Islam. Surat ini berbicara mengenai hari kiamat dan praharanya dan akhirat yang diikuti fenomena kehidupan keberuntungan dan kecelakaan, kehidupan peristirahatan bahagia dan keletihan karena siksa. Selain itu juga berbicara tentang keadaan orang mu’min dan orang yang durhaka di negeri pembalasan dan keabadian. Inti surat ini adalah berbicara mengenai kafir Makkah dan sikap keingkaran mereka terhadap hari…

Surah at-Takatsur 102 ~ Tafsir ash-Shabuni

102 SŪRAT-UT-TAKĀTSUR. Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ut-Takātsur adalah surat Makkiyyah. Ia berbicara mengenai kesibukan manusia dalam hidupnya dan semangatnya untuk mengumpulkan materi, sampai kematian memutuskan harapan mereka, secara mendadak mendatangi mereka dan mengalihkan mereka ke dalam kubur. Mati datang mendadak, Kubur adalah kotak amal. Dalam surat ini berkali-kali disebutkan larangan dan peringatan bagi umat manusia. Ini untuk mengingatkan kesalahan mereka karena sibuk dengan duniawi dan tidak mengurusi akhirat: “Janganlah begitu, kelak…

Surah al-‘Ashr 103 ~ Tafsir ash-Shabuni

103 SŪRAT-UL-‘ASHR. Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-‘Ashr adalah surat Makkiyyah. Surat ini sangat ringkas dan menjelaskan penyebab keberuntungan atau celakanya manusia dalam hidup ini. Allah bersumpah demi masa di mana umur manusia dihabiskan dan keajaiban-keajaiban yang terjadi padanya serta pelajaran yang menunjukkan kekuasaan dan hikmah Allah. Inti sumpah itu ingin menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian dan kecelakaan, kecuali orang yang mempunyai empat buah sifat; beriman, beramal saleh, saling mewasiatkan kebenaran…

Surah al-Humazah 104 ~ Tafsir ash-Shabuni

104 SŪRAT-UL-HUMAZAH. Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-Humazah adalah Makkiyyah. Ia berbicara mengenai orang-orang yang mencela dan menggunjing orang lain dengan cara menyebutkan di hadapan orang, mengejek, menertawakan dan menghina, perbuatan orang-orang bodoh. Sebagaimana surat ini mencela orang-orang yang sibuk menumpukkan harta benda dan menimbun kekayaan, seakan-akan mereka hidup selamanya di dunia ini. Karena kebodohan dan kelalaian, mereka mengira bahwa harta dapat mengabadikan dan mengekalkan mereka di dunia. Sūrat-ul-Humazah ditutup dengan penjelasan…

Surah al-Fil 105 ~ Tafsir ash-Shabuni

105 SŪRAT-UL-FĪL. Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-Fīl adalah surat Makkiyyah yang berbicara mengenai pasukan gajah ketika mereka bermaksud merobohkan Ka‘bah. Lalu, Allah mengembalikan rencana jahat mereka kepada mereka sendiri. Allah melindungi Ka‘bah dari sikap sombong mereka. Allah mengutus makhluk-Nya yang paling lemah kepada Abrahah al-Asyram, yaitu burung yang membawa batu kecil pada paruh dan kakinya. Namun batu itu lebih merusak dan menghancurkan daripada peluru yang mematikan. Allah membinasakan pasukan Gajah Abrahah…

Suratu Quraisy 106 ~ Tafsir ash-Shabuni

106 SŪRATU QURAISY. Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūratu Quraisy membicarakan nikmat-nikmat Allah yang besar kepada penduduk Makkah. Mereka dua kali melakukan bepergian; pada musim hujan ke Yaman dan pada musim kemarau bepergian ke Syam untuk berdagang. Allah memuliakan kaum Quraisy dengan dua nikmat besar di antara nikmat yang besar berupa keamanan, tinggal menetap, kaya dan hidup tentram. “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka‘bah). Yang telah memberi makanan kepada…