Surah al-Haqqah 69 ~ Tafsir ash-Shabuni (4/4)

Aspek Balāghah. Dalam surat al-Ḥāqqah ini terdapat sejumlah keindahan bahasa (bayān dan badī‘) sebagai berikut ini: Pertama, ithnāb dengan mengulang-ulang isim untuk menciptakan perasaan menakuti…

Surah al-Haqqah 69 ~ Tafsir ash-Shabuni (3/4)

Allah berfirman menjelaskan bahasannya: “Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai”; dia berada di dalam kehidupan yang ni‘mat dan memuaskan. Dalam hadits shahih disebutkan:…

Surah al-Haqqah 69 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/4)

069 SŪRAT-UL-ḤĀQQAH Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-Ḥāqqah termasuk kelompok surat Makkiyyah. Sebagaimana sifat surat Makkiyyah yang lain, surat ini memantapkan akidah Islam dan keimanan. Surat ini…

Surah al-Qari’ah 101 ~ Tafsir ash-Shabuni

101 SŪRAT-UL-QĀRI‘AH. Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-Qāri‘ah adalah surat Makkiyyah. Ia berbicara mengenai hari kiamat serta praharanya, akhirat dan kesulitannya serta peristiwa yang terjadi saat itu.…

Surah al-Ma’arij 70 ~ Tafsir ash-Shabuni (3/4)

Kemudian Allah menjelaskan watak asal manusia, yaitu sangat tamak untuk mengumpulkan harta benda: “Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir”; manusia berwatak asli keluh-kesah,…

Surah al-Ma’arij 70 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/4)

070 SŪRAT-UL-MA‘ĀRIJ   Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-Ma‘ārij termasuk kelompok surat Makkiyyah yang menitik-beratkan kaidah-kaidah Islam. Surat ini berbicara mengenai hari kiamat dan praharanya dan akhirat…