Inikah-Keyakinan-Kita-Nasir-Makarim-Syirazi_Cover

7 Penutup – ‘Aqa’iduna – Syaikh Makarim Syirazi

PENUTUP Telah kita jelaskan dalam buku ini secara ringkas ‘aqīdah dan pemikiran madzhab Ahl-ul-Bait a.s. dan Syī‘ah berkaitan dengan asas-asas Islam (ushūl-ud-dīn) beserta cabang-cabangnya (furū’-ud-dīn)…
memilih_takdir_Allah_cover

2-3-5 Penutup – Memilih Takdir Allah

PENUTUP. Di akhir pembahasan ini akan kami tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang mengalami al-Badā’ itu, dibagi dua: Pertama: Terjadi peristiwa yang dikabarkan Nabi s.a.w., atau oleh…