tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Hadid ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-ḤADĪD بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Ibnu Abī Syaibah di dalam kitab al-Mushannaf-nya telah mengetengahkan…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Mujadilah ~ Tafsir al-Jalalain

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Ḥākim telah mengetengahkan sebuah hadits yang menurut penilaiannya sebagai hadits…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Hasyr ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-ḤASYR بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Bukhārī telah mengetengahkan sebuah hadits melalui Ibnu ‘Abbās…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Mumtahanah ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-MUMTAḤANAH بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Asy-Syaikhain telah mengetengahkan sebuah hadits yang bersumber dari ‘Alī…
tafsir-jalalain-cover_comp

Abab-un-Nuzul Surah ash-Shaf ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-USH-SHĀF بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Tirmidzī telah mengetengahkan sebuah hadits, demikian pula Imām…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Jumu’ah ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-JUMU‘AH بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Asy-Syaikhain telah mengetengahkan sebuah hadits melalui Jābir r.a. yang…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Munafiqun ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-(AL-MUNĀFIQŪN) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Ibnu Jarīr telah mengetengahkan sebuah hadits melalui Qatādah…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah at-Taghabun ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UT-TAGHĀBUN بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Tirmidzī telah mengetengahkan sebuah hadits demikian pula Imām…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah an-Nashr ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UN-NASHR   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Imam ‘Abd-ur-Razzāq di dalam kitab Mushannaf-nya telah mengetengahkan sebuah…