nahwul-qulub-imam-al-qusyairi-cover-squoosh

Khabar – Nahw-ul-Qulub

الْخَبَرُ KHABAR PASAL 21 DEFINISI KHABAR   Mubtada’ pasti memiliki khabar. Khabar (84) adalah suatu informasi yang menyempurnakan ma‘na sebuah perkataan. Ketika mubtada’ diucapkan, maka…
nahwul-qulub-imam-al-qusyairi-cover-squoosh

Al-Mubtada’ – Nahw-ul-Qulub

الْمُبْتَدَأُ MUBTADA’ PASAL 18 DEFINISI MUBTADA’   Mubtada’ adalah isim yang terletak di permulaan. Syarat isim menjadi mubtada’ adalah menjadi sumber khabar dan terbebas dari…
nahwul-qulub-imam-al-qusyairi-cover-squoosh

Isim-isim Khusus – Asma’-us-Sittah – Nahw-ul-Qulub

الْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ ASMĀ’-US-SITTAH PASAL 13 ISIM-ISIM KHUSUS   Dalam naḥwu konvensional, ada beberapa isim khusus yang i‘rāb-nya berbeda dengan isim-isim lain. Tanda rafa‘-nya adalah wāwu,…
nahwul-qulub-imam-al-qusyairi-cover-squoosh

Hukum Jama’ – Nahw-ul-Qulub

PASAL 12 HUKUM JAMA‘   Ketika kamu mengubah isim mufrad menjadi jama‘ mudzakkar sālim, maka tambahkan wāwu dan nūn di bagian akhirnya. Penambahan wāwu dan…
nahwul-qulub-imam-al-qusyairi-cover-squoosh

Pembagian Jama’ – Nahw-ul-Qulub

الْجَمْعُ JAMA‘ PASAL 11 PEMBAGIAN JAMA‘   Dalam naḥwu konvensional, jama‘ (plural) terbagi menjadi dua macam, yaitu jama‘ sālim (mudzakkar sālim dan mu’annats sālim) dan…
nahwul-qulub-imam-al-qusyairi-cover-squoosh

Isim Mufrad dan Isin Tatsniyyah – Nahw-ul-Qulub

الْمُفْرَدُ وَ التَّثْنِيَّةُ ISIM MUFRAD DAN ISIM TATSNIYYAH   PASAL 9 HUKUM MUFRAD DAN TATSNIYYAH   Jika isim mufrad (kata benda tunggal) dijadikan bentuk tatsniyyah…