Wasiat Ibn Arabi

Wasiat Ibn Arabi | Bab I Sejarah Hidup (3/3)

(lanjutan) 4. Penilaian Terhadap Ibn Arabi Dalam menilai kepribadian Ibn Arabi, ulama-ulama itu dapat kita bagi atas beberapa bahagian. Sebahagian yang dipimpin oleh Ibn Taimiyah,