ilmu-nahwu-tuhfatus-saniyah-syarah-ajrumiyah-comp

Hukum Asal I’rab – Ilmu Nahwu Tuhfat-us-Saniyah

Hukum Asal I‘rāb Pada Seluruh Kata yang Di-i‘rāb dengan Perubahan Ḥarakāt dan Berbagai Hal yang Terkecualikan   MATAN   وَ كُلُّهَا تُرْفَعُ بِالضَّمَّةِ وَ تُنْصِبُ
ilmu-nahwu-tuhfatus-saniyah-syarah-ajrumiyah-comp

Tanda I‘rāb Jazm – Ilmu Nahwu Tuhfat-us-Saniyah

Tanda I‘rāb Jazm   MATAN وَ لِلْجَزْمِ عَلَامَتَانِ السُّكُوْنُ وَ الْحَذْفُ “I‘rāb Jazm memiliki dua tanda yaitu sukūn dan al-hadzfu.”   SYARAH Anda dapat menghukumi…
nahwul-qulub-imam-al-qusyairi-cover-squoosh

Khabar – Nahw-ul-Qulub

الْخَبَرُ KHABAR PASAL 21 DEFINISI KHABAR   Mubtada’ pasti memiliki khabar. Khabar (84) adalah suatu informasi yang menyempurnakan ma‘na sebuah perkataan. Ketika mubtada’ diucapkan, maka…
nahwul-qulub-imam-al-qusyairi-cover-squoosh

Al-Mubtada’ – Nahw-ul-Qulub

الْمُبْتَدَأُ MUBTADA’ PASAL 18 DEFINISI MUBTADA’   Mubtada’ adalah isim yang terletak di permulaan. Syarat isim menjadi mubtada’ adalah menjadi sumber khabar dan terbebas dari…