tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Ma’arij ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-MA‘ĀRIJ   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Nasā’ī dan Imām Ibnu Abī Ḥātim, keduanya telah…
tafsir-jalalain-cover_comp

Surah al-Ma’arij ~ Tafsir al-Jalalain

070 SŪRAT-UL-MA‘ĀRIJ Makkiyyah, 44 ayat Turun sesudah Sūrat-ul-Ḥāqqah   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   سَأَلَ سَائِلٌ
tafsir-jalalain-cover_comp

Suratu Nuh 71 ~ Tafsir al-Jalalain

071 SŪRATU NŪḤ Makkiyyah, 28 ayat Turun sesudah Sūrat-un-Naḥl بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   إِنَّا أَرْسَلْنَا
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Jinn 72 ~ Tafsir al-Jalalain (3/3)

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-JINN بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Bukhārī dan Imām Tirmidzī serta lain-lainnya, semuanya telah…
tafsir-jalalain-cover_comp

Surah al-Jinn 72 ~ Tafsir al-Jalalain (2/3)

وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللهِ أَحَدًا. 18. (وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ) “Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu” atau tempat-tempat salat itu (للهِ
tafsir-jalalain-cover_comp

Surah al-Jinn 72 ~ Tafsir al-Jalalain (1/3)

072 SŪRAT-UL-JINN Makkiyyah, 28 ayat Turun sesudah Sūrat-ul-A‘rāf   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   قُلْ أُوْحِيَ
tafsir-jalalain-cover_comp

Surah al-Muzzammil 73 ~ Tafsir al-Jalalain

073 SŪRAT-UL-MUZZAMMIL   Makkiyyah, 20 ayat Kecuali ayat 20, Madaniyyah. Turun sesudah Sūrat-ul-Qalam   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha…
tafsir-jalalain-cover_comp

Surah an-Naba’ 78 ~ Tafsir al-Jalalain

080 SŪRAT-UN-NABA’ Makkiyyah, 40 ayat Turun sesudah Sūrat-ul-Ma‘ārij   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ.
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah an-Nazi’at 79 ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UN-NĀZI‘ĀT   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Sa‘īd ibnu Manshūr telah mengetengahkan sebuah hadits…