Asbab-un-Nuzul Surah al-Haqqah ~ Tafsir al-Jalalain

Dari Buku:
Tafsir Jalalain.
(Jilid 4. Dari Sūrat-uz-Zumar sampai Sūrat-un-Nās)
Oleh: Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi

Penerjemah: Bahrun Abu Bakar L.C.
Penerbit: Sinar Baru Algensindo Bandung

Rangkaian Pos: Surah al-Haqqah 69 ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL
SŪRAT-UL-ḤĀQQAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

 

Imām Ibnu Jarīr, Imām Ibnu Abī Ḥātim dan Imām Wāḥidī, ketiga-tiganya telah mengetengahkan sebuah hadits melalui Buraidah. Buraidah telah menceritakan, bahwasanya Rasūlullāh s.a.w. pernah bersabda kepada ‘Alī ibnu Abī Thālib: “Sesungguhnya aku diperintahkan supaya mendekat kepadamu dan tidak menjauhimu, dan (aku diperintahkan pula) supaya mengajarimu dan supaya kamu memperhatikan. Suatu keharusan bagimu untuk memperhatikan”. Lalu turunlah ayat ini, yaitu firman-Nya:

“….dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.” (QS. 69 al-Ḥāqqah: 12).

Hanya saja predikat hadits ini tidak shaḥīḥ.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *