tafsir-az-zikra-cover_sq

Surah al-Haqqah 69 ~ Tafsir adz-Dzikra

AL HAQQAH (HARI KIAMAT) Surat ke-69 Banyak ayatnya 52 Semuanya turun di Makkah (Makkiyyah)   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Bismillāhir raḥmānir raḥīm(i) Dengan nama Allah…
tafsir-az-zikra-cover_sq

Surah al-Ma’arij 70 ~ Tafsir adz-Dzikra

AL MA‘ĀRIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK) Surat ke-70 Banyak ayatnya 44 Semuanya turun di Makkah (Makkiyyah) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Bismillāhir raḥmānir raḥīm(i) Dengan nama Allah Yang…
tafsir-az-zikra-cover_sq

Suratu Nuh 71 ~ Tafsir adz-Dzikra

NŪḤ (NABI NŪḤ) Surat ke-71 Banyak ayatnya 28 Semuanya turun di Makkah (Makkiyyah)   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Bismillāhir raḥmānir raḥīm(i) Dengan nama Allah Yang…
tafsir-az-zikra-cover_sq

Surah al-Jinn 72 ~ Tafsir adz-Dzikra

AL JINN (JINN) Surat ke-72 Banyak ayatnya 28 Semuanya turun di Makkah (Makkiyyah)   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Bismillāhir raḥmānir raḥīm(i) Dengan nama Allah Yang…
tafsir-az-zikra-cover_sq

Surah al-Muzzammil 73 ~ Tafsir adz-Dzikra

AL-MUZZAMMIL (ORANG YANG BERKELUMUN) Surat ke-73 Banyak ayatnya 20 Semuanya turun di Makkah (Makkiyyah)   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Bismillāhir raḥmānir raḥīm(i) Dengan nama Allah…
tafsir-az-zikra-cover_sq

Surah al-Muddatstsir 74 ~ Tafsir adz-Dzikra

AL-MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERSELIMUT) Surat ke-74 Banyak ayatnya 56 Semuanya turun di Makkah (Makkiyyah)   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Bismillāhir raḥmānir raḥīm(i) Dengan nama Allah…
tafsir-az-zikra-cover_sq

Surah al-Qiyamah 75 ~ Tafsir adz-Dzikra

AL-QIYĀMAH (HARI KIAMAT) Surat ke-75 Banyak ayatnya 40 Semuanya turun di Makkah (Makkiyyah)   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Bismillāhir raḥmānir raḥīm(i) Dengan nama Allah Yang…
tafsir-az-zikra-cover_sq

Surah al-Insan 76 ~ Tafsir adz-Dzikra

AL-INSĀN (MANUSIA) Surat ke-76 Banyak ayatnya 31 Semuanya turun di Madinah (Madaniyyah)   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Bismillāhir raḥmānir raḥīm(i) Dengan nama Allah Yang Maha…
tafsir-az-zikra-cover_sq

Surah al-Mursalat 77 ~ Tafsir adz-Dzikra

AL-MURSALĀT (PARA MALAIKAT YANG DIUTUS) Surat ke-77 Banyak ayatnya 50 Semuanya turun di Makkah (Makkiyyah)   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Bismillāhir raḥmānir raḥīm(i) Dengan nama…