Surah an-Nashr 110 ~ Tafsir al-Qur’an-ul-Majid an-Nur

Surat Ke-110 AN-NASHR Surat an-Nashr bermakna pertolongan. Diturunkan di Makkah sesudah surat at-Taubah, Surat an-Nashr Ahli Tafsir juga dinamakan dengan surat at-Taudī‘, terdiri dari 3 ayat.   A. SEJARAH TURUN Diriwayatkan bahwa surat ini diturunkan di Mina, ketika Nabi berhaji wada‘. Setelah surat ini turun, barulah diturunkan ayat “al-yauma akmaltu lakum dīnakum” (hari ini aku sempurnakan agamamu). (11) Ketika ‘Umar mendengar pembacaan surat ini, beliau pun menangis. Beliau berkata: “al-kamālu…

Surah az-Zalzalah 99 ~ Tafsir al-Qur’an-ul-Majid an-Nur

Surat Ke-99 AZ-ZALZALAH Surat az-Zalzalah bermakna keguncangan. Diturunkan di Makkah sesudah surat an-Nisa’. Surat az-Zalzalah juga dinamakan surat az-Zilzāl, dan terdiri dari 8 ayat. A. SEJARAH TURUN Ada yang mengatakan bahwa surat ini diturunkan di Makkah. Ketika itu, orang kafir kerapkali menanyakan masalah hari hisab. Untuk menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, yang di dalamnya terdapat adanya hari hisab itu Allah menurunkan ayat ini (1). B. KANDUNGAN ISI Surat ini menandaskan bahwa…

Surah al-Kafirun 109 ~ Tafsir al-Qur’an-ul-Majid an-Nur

Surat Ke-109 AL-KĀFIRŪN Surat al-Kāfirūn bermakna orang-orang kafir. Diturunkan di Makkah sesudah surat al-Mā‘ūn, terdiri dari 6 ayat.   A. SEJARAH TURUN Diriwayatkan bahwa al-Walīd ibn Mughīrah, al-‘Āsh ibn Wail as-Sahmī, al-Aswad ibn ‘Abd-il-Muththalib, Umayyah ibn Khalaf, serta segolongan pemuka Quraisy lainnya pada suatu hari datang kepada Nabi untuk menganjurkan adanya sikap timbal balik. Yakni, Muḥammad mengikuti agama mereka selama satu tahun dan pada tahun berikutnya, mereka mengikuti agama Muḥammad…

Surah al-Bayyinah 98 ~ Tafsir al-Qur’an-ul-Majid an-Nur

Surat Ke-98 AL-BAYYINAH Surat al-Bayyinah bermakna bukti yang nyata. Diturunkan di Makkah sesudah surat ath-Thalāq. Surat al-Bayyinah juga dinamakan dengan surat al-Bariyyah dan surat Lam Yaku, terdiri dari 8 ayat. A. KANDUNGAN ISI Isinya membantah pendirian orang-orang kafir, baik dari golongan musyrik maupun dari golongan ahlul kitab. Tuhan menekankan bahwa dakwah yang disampaikan oleh Muḥammad adalah dakwah yang hak (benar). Sesudah itu Tuhan menjelaskan pembalasan yang akan ditimpakan kepada mereka…

Surah al-Muzzammil 73 ~ Tafsir al-Qur’an-ul-Majid an-Nur

Surat Ke-73 AL-MUZZAMMIL Surat al-Muzzammil bermakna orang yang berselimut. Diturunkan di Makkah sesudah surat al-Qalam kecuali ayat 10, 11, 12 dan 20, terdiri dari 20 ayat.   A. KANDUNGAN ISI Surat ini mencakup beberapa petunjuk untuk Nabi s.a.w. agar menguatkan tubuh dan jiwanya memikul beban risalah dan perintah bersabar, serta tidak mempedulikan ancaman-ancaman orang musyrik. Tuhan memerintahkan Nabi shalat malam selama sepertiga atau separo atau dua pertiga malam dan membaca…

Surah al-Qadar 97 ~ Tafsir al-Qur’an-ul-Majid an-Nur

Surat Ke-97 AL-QADR Surat al-Qadr bermakna kemuliaan. Diturunkan di Makkah sesudah surat ‘Abasa, terdiri dari 5 ayat. A. SEJARAH TURUN Kebanyakan ahli tafsir mengatakan turun di Madīnah. Surat ini menjelaskan permulaan al-Qur’ān turun dan menandaskan bahwa Lailatul Qadr adalah malam yang tinggi nilainya dan malam besar bagi para muslim. Malam itu melebihi malam-malam lain. Pada malam itu, Allah menurunkan rahmat-Nya dan menurunkan malaikat untuk mengembangkan ruhus salam (kedamaian, kesejahteraan) dan…

Surah al-Kautsar 108 ~ Tafsir al-Qur’an-ul-Majid an-Nur

Surat Ke-108   AL-KAUTSAR Surat al-Kautsar bermakna nikmat yang banyak. Diturunkan di Makkah sesudah surat al-‘Ādiyāt, terdiri dari 3 ayat.   A. SEBAB TURUNNYA SURAT Ada yang menyatakan bahwa ketika putra lelaki Nabi meninggal dunia, orang-orang musyrik berkata: “Muḥammad adalah orang yang diputus keturunannya, seorang yang dibenci oleh Tuhan.” Berkenaan dengan hal itu, maka untuk menenangkan hati Nabi dan untuk menjelaskan kekeliruan pendapat orang-orang musyrik, Allah menurunkan surat ini. Dalam…

Surah al-Ma’un 107 ~ Tafsir al-Qur’an-ul-Majid an-Nur

Surat Ke-107 AL-MĀ‘ŪN Surat al-Mā‘ūn bermakna barang-barang berguna. Diturunkan di Makkah sesudah surat at-Takātsur, terdiri dari 7 ayat.   A. KANDUNGAN ISI Ada yang mengatakan surat ini termasuk surat Madaniyyah. Isi surat ini menjelaskan hal-hal yang ghaib dan hari pembalasan, yaitu: membentak anak yatim, tidak mau mendorong manusia untuk memberikan makanan kepada orang miskin, orang yang shalat dengan hati dan jiwa yang lalai, tidak merasakan kebesaran Allah, tidak menunaikan shalat…

Suratu Quraisy 106 ~ Tafsir al-Qur’an-ul-Majid an-Nur

Surat Ke-106 QURAISY Surat Quraisy bermakna suku Quraisy. Diturunkan di Makkah sesudah surat at-Tīn, terdiri dari 4 ayat.   A. KANDUNGAN ISI Surat ini menjelaskan kebiasaan orang-orang Quraisy yang tiap tahun mengadakan dua kali perlawatan (perjalanan). Sekali ke Yaman pada musim dingin dan sekali ke Syam pada muslim panas untuk berniaga. Mereka pergi dan pulang dalam keadaan selamat dari perampokan dan pembegalan (penyamun). Sebab, seluruh orang ‘Arab menghormati Ka‘bah serta…