Ulama-Ulama Kitab Kuning Indonesia | Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari (3/3)

Ulama-Ulama Kitab Kuning Indonesia

Nadzirin (Mbah Rien)

Penerbit : Mitra Gayatri- Lirboyo, Kediri

(lanjutan)

Karya-karya Syeikh Muhammad Arsyad

Kebanyakan ulama, mengalami masa-masa produktif menulis, yaitu pada saat mereka belajar dan mengajar di Mekkah. Lain halnya dengan Syeikh Muhammad Arsyad bin ‘Abdullah al-Banjari, walaupun dipercaya bahwa beliau juga pernah mengajar di Mekah, namun karya yang dihasilkannya ditulis di Banjar sendiri. Lagi pula nampaknya beliau lebih mencurahkan darma baktinya di tempat kelahirannya sendiri.

Beliau sangat sibuk mengajar pendidikan Islam di pesantrennya. Walaupun begitu beliau masih sempat menghasilkan beberapa buah karya, beliau juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan murid-muridnya serta keperluan kerajaan. Karya-karya Syeikh Arsyad banyak ditulis dalam bahasa Arab-Melayu atau Jawa yang memang diperuntukkan untuk bangsanya. Meskipun beliau memiliki kemampuan menulis berbagai kitab dalam bahasa Arab, tapi, beliau lebih suka menulisnya dalam bahasa Jawa. Beliau mengajarkan kitab-kitab semacam Ihya Ulumiddin karya Imam Ghazali kepada para muridnya. Kitab karya Syeikh Muhammad Arsyad yang paling terkenal ialah:

1. Sabilal Muhtadin lit-tafaqquh fi amriddin, Kemasyhuran kitab ini bukan hanya dikawasan Kerajaan Banjar tapi juga sampai ke Malaysia, Brunei dan Pattani (Thailand selatan).

Beberapa kitab serta risalah lainnya, antara lain:

2. Kanzul-Makrifah (membahas tentang ilmu Tasawuf)

3. Tuhfah ar-Raghibin fi Bayani Haqiqah Iman al-Mu’minin wa ma Yufsiduhu Riddah ar-Murtaddin. (Membahas persoalan itikad dan perbuatan sesat. Diselesaikan tahun 1188 H/1774 M)

4. Luqtah Al-‘Ajlan fil Haidhi wal- Istihadhah wan-Nifas an-Nisyan, (Diselesaikan pada tahun 1192 H/1778 M).

3. Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquhi fi Amri ad-Din, (Diselesaikan pada hari Ahad, 27 Rabiulakhir 1195 H/1780 M)

4. Risalah Qaul al-Mukhtashar, (Diselesaikan pada hari Kamis 22 Rabiulawal 1196 H/1781 M).

5. Kitab Bab an-Nikah.

6. Bidayah al-Mubtadi wa ‘Umdah al-Auladi.

8. Ushul ad-Din.

9. Kitab al-Faraid.

10. Hasyiyah Fath al-Wahhab.

11. Mushhaf al-Quran al-Karim.

12. Fath ar-Rahman.

13. Arkanu Ta’lim as-Shibyan.

14. Bulugh al-Maram.

15. Fi Bayani Qadha’ wa al-Qadar wa al-Waba’.

16. Tuhfah al-Ahbab.

17. Khuthbah Muthlaqah Pakai Makna. (Kitab ini dikumpulkan semula oleh keturunannya, Abdur Rahman Shiddiq al- Banjari. Dicetak oleh Mathba’ah Al- Ahmadiah, Singapura)

Dari beberapa risalahnya dan beberapa pelajaran penting yang langsung diajarkannya, oleh murid-muridnya kemudian dihimpun dan menjadi semacam Kitab Hukum Syarat, yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersuci, puasa dan yang berhubungan dengan itu, dan terkenal dengan sebutan “Kitab Parukunan”.

Tentang Keluarga atau Dzuriyahnya

Dzurriyaat (anak dan cucu) beliau banyak sekali yang menjadi ulama besar juga menjadi pemimpin, yang semuanya teguh menganut Madzhab Syafi’i seperti yang di wariskan oleh Syeikh Muhammad Arsyad. Di antara dzurriyat beliau yang menjadi ulama besar turun temurun adalah :

1. H. Jamaluddin. (“Mufti”, anak kandung, penulis kitab “perukunan Jamaluddin”).

2. H. Yusein. (anak kandung, penulis kitab “Hidayatul Mutafakkiriin”).

3. H. Fathimah binti Arsyad. (anak kandung, penulis kitab “Perukunan Besar”).

4. H. Abu Sa’ud, (Qadhi).

5. H. Abu Naim, (Qadhi).

6. H. Ahmad, (Mufti).

7. H. Syahabuddin, (Mufti).

8. H.M. Thaib, (Qadhi).

9. H. As’ad, (Mufti).

10. H. Jamaluddin II., (Mufti).

11. H. Abdurrahman Sidiq (Mufti Kerajaan Indragiri Sapat (Riau), dan pengarang kitab Risalah amal Ma’rifat, Asranus Salah, Syair Qiyamat, Sejarah Arsyadiyah dan lain lain).

12. H.M. Thaib bin Mas’ud bin H. Abu Saud, ulama Kedah, Malaysia, pengarang kitab “Miftahul jannah”.

13. H. Thohah (Qadhi-Qudhat dan pembina Madrasah Sulamul ‘Ulum’, Dalam Pagar Martapura).

14. H.M. Ali Junaedi, (Qadhi).

15. Guru H. Zainal Ilmi.

16. H. Ahmad Zainal Aqli, Imam Tentara.

17. H.M. Nawawi, (Mufti).

dan lain-lain.

Wafat Syeikh Arsyad

Setelah kurang lebih 40 tahun mengembangkan dan menyiarkan Islam di wilayah Kerajaan Banjar, akhirnya pada hari selasa, 6 Syawwal 1227 H atau 1812 M, Allah SWT memanggil Syeikh Muhammad Arsyad ke hadirat-Nya. Jenazah beliau dimakamkan di desa Kalampayan, sehingga beliau juga dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Makamnya dianggap keramat dan hingga kini masih di ziarahi banyak orang. Pada saat Haulnya yaitu bulan Syawwal sering dihadiri oleh para pejabat tinggi dari pusat bersama ribuan masyarakat, termasuk dari Malaysia, Sumatera, dan Jawa.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *