tafsir-jalalain-cover_comp

Surah al-Jumu’ah 62 ~ Tafsir al-Jalalain

062 SŪRAT-UL-JUMU‘AH Madaniyyah, 11 ayat Turun sesudah Sūrat-ush-Shaff   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   يُسَبِّحُ للهِ
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Munafiqun ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-(AL-MUNĀFIQŪN)   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Ibnu Jarīr telah mengetengahkan sebuah hadits melalui Qatādah…
tafsir-jalalain-cover_comp

Surah al-Munafiqun 63 ~ Tafsir al-Jalalain

063 SŪRAT-(AL-MUNĀFIQŪN) Madaniyyah, 11 ayat Turun sesudah Sūrat-ul-Hajj   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   إِذَا جَاءَكَ
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah at-Taghabun ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UT-TAGHĀBUN   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Tirmidzī telah mengetengahkan sebuah hadits demikian pula Imām…
tafsir-jalalain-cover_comp

Surah at-Taghabun 64 ~ Tafsir al-Jalalain

065 SŪRAT-UT-TAGHĀBUN Makkiyyah dan Madaniyyah, 18 ayat Turun sesudah Sūrat-ut-Taḥrīm   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  …
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah an-Nashr ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UN-NASHR   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Imam ‘Abd-ur-Razzāq di dalam kitab Mushannaf-nya telah mengetengahkan sebuah…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Lahab ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-LAHAB   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Imām Bukhārī dan lain-lainnya telah mengetengahkan sebuah hadits melalui…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Ikhlash ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-IKHLĀSH بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Tirmidzī, Imām Hakīm dan Imām Ibnu Khuzaimah, telah…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah an-Nas ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRATU MU‘AWWIDZATAIN   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Imam Baihaqi di dalam kitab Dalā’il-un-Nubuwwah-nya telah mengetengahkan…