Tafsir-al-Jailani-Indo_Cover_Comp

Surah an-Naba’ 78 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 78; 40 ayat an-Naba’ (berita besar).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Pembuka…
Tafsir-al-Jailani-Indo_Cover_Comp

Surah an-Nazi’at 79 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 79; 46 ayat an-Nāzi‘āt (malaikat-malaikat yang mencabut).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  …
Tafsir-al-Jailani-Indo_Cover_Comp

Suratu ‘Abasa 80 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 80; 42 ayat ‘Abasa (orang yang bermuka masam).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang…
Tafsir-al-Jailani-Indo_Cover_Comp

Surah at-Takwir 81 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 81; 29 ayat At-Takwīr (menggulung).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Pembuka Surah…
Tafsir-al-Jailani-Indo_Cover_Comp

Surah al-Infithar 82 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 82; 19 ayat Al-Infithār (terbelah).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Pembuka Surah…
Tafsir-al-Jailani-Indo_Cover_Comp

Surah al-Muthaffifin 83 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 83; 36 ayat Al-Muthaffifīn (orang-orang yang curang).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  …
Tafsir-al-Jailani-Indo_Cover_Comp

Surah al-Insyiqaq 84 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 84; 25 ayat Al-Insyiqāq (terbelah).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Pembuka Surah…
Tafsir-al-Jailani-Indo_Cover_Comp

Surah al-Buruj 85 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 85; 22 ayat Al-Burūj (gugusan bintang ).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang  …
Tafsir-al-Jailani-Indo_Cover_Comp

Surah ath-Thariq 86 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 86; 17 ayat Ath-Thāriq (yang datang di malam hari).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha…