Surah an-Naba’ 78 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 78; 40 ayat an-Naba’ (berita besar).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Pembuka Surah an-Naba’ Orang yang mampu menyingkap (mukāsyafah) berbagai rahasia taklif Ilahi dan hikmah-hikmah hukum yang berasal dari-Nya serta kemaslahatan yang terkandung dalam perintah dan larangan yang berasal dari kesucian Dzat-Nya; pasti mengetahui bahwa kehendak ulūhiyyah dan rubūbiyyah adalah mendidik dan mengajari manusia dengan cara membebaninya…

Surah an-Nazi’at 79 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 79; 46 ayat an-Nāzi‘āt (malaikat-malaikat yang mencabut).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Pembuka Surah an-Nāzi‘āt Orang yang sedang berada dalam perjalanan dan mengalami kematian dari sempitnya tabiat untuk menuju jagat raya kebenaran, berhijrah dari satu tempat dan kebutuhannya menuju berbagai kewajiban yang inti; pasti mengetahui bahwa untuk membebaskan diri dan selamat dari ikatan angan-angan dan belenggu harapan…

Surah ‘Abasa 80 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 80; 42 ayat ‘Abasa (orang yang bermuka masam).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Pembuka Surah ‘Abasa Orang yang tinggal di tempat keesaan yang terhormat dan bermukim di sebagian besar alam ketuhanan; pasti mengetahui kalau tanda-tanda kemapanan dan kekukuhan adalah tidak adanya sesuatu pun dari alam watak kemanusiaan yang tersisa dalam diri orang yang mengesakan dan mengimani Allah…

Surah at-Takwir 81 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 81; 29 ayat At-Takwīr (menggulung).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Pembuka Surah at-Takwīr Orang yang diperlihatkan besarnya kekuasaan Allah s.w.t. dan keperkasaan-Nya pasti mengetahui bahwa terjadinya kiamat dan berlangsungnya bencana terbesar yang dapat memaksa semua makhluk tunduk dalam kekuasaan ilahiyah yang sempurna, adalah sesuatu yang sangat mudah dan gampang bagi-Nya. Sedangkan orang yang mengingkari dan menolak adanya…

Surah al-Infithar 82 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 82; 19 ayat Al-Infithār (terbelah).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Pembuka Surah al-Infithār Bagi orang yang diperlihatkan dampak dari kemampuan Allah s.w.t. Yang Maha Tinggi dan disingkapkan kepadanya ketidakbutuhan Dzat-Nya terhadap semua makhluk dan hasil ciptaan-Nya, pasti mengetahui bahwa semua yang tampak maupun tersembunyi dan yang gaib maupun yang nyata, tidak lain diatur oleh kalimat Sang Maha…

Surah al-Muthaffifin 83 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 83; 36 ayat Al-Muthaffifīn (orang-orang yang curang).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Pembuka Surah al-Muthaffifīn Orang yang mampu menapaki jalan keadilan Ilahi dan mengokohkan telapak kaki niat dan kesungguhannya di jembatan lurus yang dapat mengantarkannya menuju mata air lautan keesaan zat; pasti mengetahui kalau keberpalingan dan penyimpangan dari keadilan Ilahi itu diakibatkan oleh penindasan hewani yang begitu…

Surah al-Insyiqaq 84 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 84; 25 ayat Al-Insyiqāq (terbelah).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Pembuka Surah al-Insyiqāq Orang yang meniti jalan sempit watak kemanusiaan untuk menuju jagat raya ketuhanan, dan menghadap ke Ka‘bah keesaan untuk berpaling dari alam kebanyakan; pasti mengetahui bahwa istilah kembali dan pulang, itu sesuai dengan balik ke permulaan dan kemunculan awal. Sedangkan istilah bergantung dan naik, cocok…

Surah al-Buruj 85 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 85; 22 ayat Al-Burūj (gugusan bintang ).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Pembuka Surah al-Burūj Orang yang dapat memastikan keberadaan langit nama ketuhanan yang berisi semua bintang ‘alam jabarūt dan istana-istana kerajaan ‘alam malakūt yang dianugerahkan kepada penduduknya atas kemurahan Sang Maha Pengasih; pasti mengetahui bahwa untuk bisa sampai ke alam tersebut dan mendapatkan isinya, hanya bisa…

Surah ath-Thariq 86 ~ Tafsir al-Jailani

Surah ke 86; 17 ayat Ath-Thāriq (yang datang di malam hari).   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Pembuka Surah ath-Thāriq Orang yang mengakui adanya penjagaan, pemeliharaan, dan pengawasan Allah s.w.t. kepada semua hamba-Nya; pasti mengetahui bahwa segala sesuatu yang muncul dari seseorang, dan dengan cara apa pun sesuatu itu muncul, pasti berada dalam pengawasan-Nya. Dia akan menjaga dan mengawasinya, baik…