tafsir-juz-amma-sh-fadhlullah-haeri

Surah az-Zalzalah 99 ~ Tafsir Syaikh Fadhlallah

SURAH AZ-ZILZAL “GEMPA”   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang.   Surah ini melukiskan aspek permulaan dari akhir…
114-tafsir-ibni-katsir-cover

Surah az-Zalzalah 99 ~ Tafsir Ibni Katsir (2/2)

Imām Bukhārī mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismā‘īl ibnu ‘Abdullāh, telah menceritakan kepadaku Mālik, dari Zaid ibnu al-Aslam, dari Abū Shāliḥ As-Sammān, dari Abū Hurairah,…
114-tafsir-ibni-katsir-cover

Surah az-Zalzalah 99 ~ Tafsir Ibni Katsir (1/2)

Sūrat-uz-Zalzalah (Keguncangan) Madaniyyah, 8 ayat Turun sesudah Sūrat-un-Nisā’   Imām Tirmidzī mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibnu Mūsā al-Juwainī al-Bashrī, telah menceritakan kepada kami…
tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah az-Zalzalah 99 ~ Tafsir Sayyid Quthb

SURAH AZ-ZALZALAH Diturunkan di Madīnah Jumlah Ayat: 8.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”   إِذَا
tafsir-al-bayan-cover

Surah az-Zalzalah 99 ~ Tafsir al-Bayan

SURAT KE SEMBILAN PULUH SEMBILAN AZ-ZALZALAH (Lindu = gempa bumi, bergetar) Diturunkan di Madīnah, terdiri dari 8 ayat.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ إِذَا زُلْزِلَتِ
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah az-Zalzalah 99 ~ Tafsir ash-Shabuni

099 SŪRAT-UZ-ZALZALAH. Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-uz-Zalzalah adalah surat Madaniyyah. Namun metodenya mirip dengan metode surat Makkiyyah, sebab surat ini menjelaskan prahara dan petaka hari kiamat.…
tafsir-az-zikra-cover_sq

Surah az-Zalzalah 99 ~ Tafsir adz-Dzikra

AZ-ZALZALAH (GONCANGAN DAHSYAT) (1) Surat ke-99 Banyak ayatnya 8 Semuanya turun di Madīnah (Madaniyyah)   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Bismillāhir raḥmānir raḥīm(i) Dengan nama Allah…
Tafsir-As-Sa’di_Cover

Surah az-Zalzalah 99 ~ Tafsir as-Sa’di

سُوْرَةُ الزَّلْزَلَةِ TAFSIR SURAT AZ-ZALZALAH (Kegoncangan) Surat ke-99: 8 ayat Madaniyyah   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha…
hidayatul-insan-bi-tafsir-il-quran-cover

Surah az-Zalzalah 99 ~ Tafsir Hidayat-ul-Insan

Surah az-Zilzāl (Kegoncangan) Surah ke-99. 8 ayat. Madaniyyah   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 1-8:…