Surah al-Muddatstsir 74 – Tafsir Rahmat

74. AL-MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERSELIMUT)   Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Jumlah ayatnya 56. Diturunkan sesudah Surat Muzzammil. Di antara isinya: Allah menyuruh Rasūlullāh s.a.w. untuk bangun bergerak menyampaikan da‘wah dan mengagungkan Allah. Rasūlullāh s.a.w. diperintahkan supaya membersihkan pakaiannya, membersihkan dirinya dari perbuatan yang tidak wajar. Ia disuruh membulatkan tekadnya menghadapi rintangan kaum musyrikin. Setiap orang bertanggungjawab atas tindak-tanduknya. Orang-orang yang baik dan beramal shalih akan memperoleh ganjarannya dengan…

Surah al-Muddatstsir 74 ~ Tafsir asy-Syaukani

SURAH AL-MUDDATSTSIR Surah ini meliputi lima puluh enam (56) ayat. Surah ini Makkiyyah (diturunkan di Makkah), tanpa ada perbedaan pendapat. Diriwayatkan oleh Ibn-udh-Dhurais, an-Naḥḥās, Ibnu Mardawaih, al-Baihaqī dari Ibnu ‘Abbās, ia berkata: “Diturunkan Surah al-Muddatstsir di Makkah. Ibnu Mardawaih dan Ibnu Zubair meriwayatkan yang sama. Akan ada pembahasan bahwa surah ini adalah yang pertama kali diturunkan dari al-Qur’ān.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَ رَبَّكَ

Surah al-Muddatstsir 74 ~ Tafsir Muyassar

Surat ke-074 AL-MUDDATSTSIR (Orang yang Berselimut) Makkiyyah – 56 Ayat   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ PERINTAH KEPADA NABI s.a.w. UNTUK BERDAKWAH.   Beberapa Petunjuk Dalam Berdakwah يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ. وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. 74: 1. Wahai orang yang berselimut (Muḥammad)! 74: 2. Bangunlah, lalu berilah peringatan, 74: 3. dan agungkanlah Tuhanmu, 74: 4. dan bersihkanlah pakaianmu, 74: 5.…

Surah al-Muddatstsir 74 ~ Tafsir al-Azhar

Sūrat-ul-Muddatstsir (Yang berselubung) Surat ke-74, 56 Ayat. Diturunkan di Makkah.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ PENDAHULUAN   Jumhūr atau golongan terbesar dari ahli-ahli tafsir dan ahli Sīrah (Penulis riwayat hidup Nabi s.a.w.) sama pendapat bahwa ayat yang mula-mula turun kepada beliau ialah lima ayat yang permulaan dari Sūrat-ul-‘Alaq, Surat ke-96, yang dimulai dengan: “Iqra’ bismi rabbikal-ladzī khalaq.” Sesudah turun ayat-ayat yang mula-mula itu maka beberapa lamanya pula terhentilah turun wahyu,…

Surah al-Muddatstsir 74 ~ Tafsir Ibni ‘Abbas

Tafsir Surah al-Muddatstsir   [1332]. Firman Allah ta‘ālā: (وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ.) “Dan perbuatan dosa tinggalkanlah.” (28521). Dia berkata: “Yang dimaksud – yang menyebabkan – kemurkaan adalah berhala-berhala.” (28532).   [1333]. Firman Allah ta‘ālā: (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ.) “Apabila ditiup sangkakala.” (28543) Dia berkata: “ash-Shuwar (sangkakala).” (28554).   [1334]. Firman Allah ta‘ālā: (فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ.) “Maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit.”…

Surah al-Muddatstsir 74 ~ Tafsir al-Munir – az-Zuhaili

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   SŪRAT-UL-MUDDATSTSIR MAKKIYYAH, LIMA PULUH ENAM AYAT   Penamaan Surah Surah ini dinamakan dengan al-Muddatstsir karena dimulai dengan sifat yang disematkan kepada Nabi Muḥammad s.a.w. Asal kata al-Muddatstsir adalah al-Mutadatstsir, yakni orang yang berselimut dengan pakaiannya untuk tidur atau untuk kehangatan. Ad-Ditsār adalah nama untuk barang yang digunakan untuk berselimut.   Persesuaian Surah Ini dengan Surah…

Surah al-Muddatstsir 74 ~ Tafsir Nur-ul-Qur’an

SURAH AL-MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERBARING DI TEMPAT TIDUR) (SURAH NO. 74; MAKKIYYAH; 56 AYAT)   Tinjauan Umum Surah ini turun di Makkah, memiliki 56 ayat, dan masih termasuk juz ke-29. Tidak diragukan lagi bahwa surah ini turun di Makkah, tetapi tidak ada kesepakatan tentang surah-surah paling awal yang diwahyukan kepada Nabi s.a.w., atau surah yang turun setelah surah ke-96 (sūrat-ul-‘Alaq) dalam urut-urutan (turunnya) wahyu. Namun, jika kita perhatikan kandungan dari…

Surah al-Muddatstsir 74 ~ Tafsir Ibni Katsir

SŪRAT-UL-MUDDATSTSIR (Orang Yang Berkemul) Makkiyyah, 56 ayat Turun sesudah Sūrat-ul-Muzzammil.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Al-Muddatstsir, ayat 1-10. يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ. وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ. فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ. عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ. 74: 1. Hai orang yang berkemul (berselimut), 74:…

Surah al-Muddatstsir 74 ~ Tafsir al-Munir – Marah Labid

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ SURAH AL-MUDDATSTSIR Surah al-Muddatstsir termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyyah, terdiri atas lima puluh enam ayat, dua ratus lima puluh lima kalimat, dan seribu sepuluh huruf.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang   يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. 1. Wahai orang yang berselimut! (al-Muddatstsir: 1) (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ.) “Wahai orang yang berselimut!” yakni wahai orang yang mengenakan selimut, yang dimaksud…