Suratu Nuh 71 ~ Tafsir al-Wasith (1/2)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   SŪRATU NŪḤ   DA‘WAH NŪḤ A.S. Dalam jangka waktu hampir seribu tahun Nūḥ a.s. menghadapi perlakuan kaumnya yang tidak pernah dihadapi oleh seorangpun nabi yang lain, di mana mereka mendustakan dan menyakitinya, mereka kecuali sangat sedikit orang berpaling dari da‘wahnya untuk mengesakan Allah dan meninggalkan penyembahan patung yang primitif. Mereka menyimpang dalam ketetapan mereka dari…

Suratu Nuh 71 ~ Tafsir al-Wasith (2/2)

PERINGATAN NŪḤ DENGAN DALIL-DALIL AKAN KEESAAN ALLAH DAN SIKAP KAUMNYA TERHADAPNYA. Nūḥ a.s. tidak membiarkan satu dalil pun kecuali ia sampaikan kepada kaumnya sebagai bukti keberadaan, keesaan dan kekuasaan Allah, meliputi penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia dan ditumbuhkannya tanaman. Akan tetapi, mereka adalah kaum yang dungu lagi bodoh, mereka tetap saja komitmen dengan penyembahan patung, kesesatan dan penyesatan. Maka Allah mengancam mereka, Dia ilhamkan Nūḥ a.s. untuk melaknat mereka…

Surah an-Nas 114 ~ Tafsir al-Wasith

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   SŪRAT-UN-NĀS BERLINDUNG DARI KEJAHATAN SYAITHAN Meski manusia memiliki kelebihan berupa akal, fikiran, kebijaksanaan dan kemampuan menimbang berbagai hal, hanya saja manusia tetap lemah terlebih kalangan awam, dikuasai hawa nafsu dan syaithan dari golongan jinn dan manusia hingga tunduk. Hawa nafsu dan syaithan menguasai manusia hingga tergerak dan dikuasai, sehingga tidak kuasa untuk melepaskan diri darinya…

Surah al-Falaq 113 ~ Tafsir al-Wasith

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang SŪRAT-UL-FALAQ BERLINDUNG DARI KEBURUKAN MAKHLUK Allah s.w.t. adalah tempat makhluk berlindung. Dialah yang mencegah kejahatan dan keburukan, melindungi dari segala gangguan dan memberi keselamatan bagi semua yang mendapat ujian bila Ia berkehendaki. Allah s.w.t. mengajari kita tentang bagaimana cara berlindung kepada-Nya di berbagai krisis yang sulit ditangani, berlindung dari penyesatan jinn dan syaithan yang durhaka seperti…

Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir al-Wasith

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   SŪRAT-UL-IKHLĀSH MENGESAKAN DAN MEMAHASUCIKAN ALLAH s.w.t. Prinsip utama dalam akidah adalah memberitahukan tauḥīd (mengesakan Allah s.w.t.), memahasucikan-Nya dari apa pun yang tidak layak bagi-Nya, mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Inilah titik tolak dan inti keimanan. Untuk itu, siapa pun yang tidak beriman pada keesaan Allah s.w.t., tidak beriman bahwa Ia adalah Tuhan dan…

Surah al-Lahab 111 ~ Tafsir al-Wasith

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   SŪRAT-UL-LAHAB SIKSA ABŪ LAHAB DAN ISTRINYA. Abū Lahab; ‘Abd-ul-‘Uzza bin ‘Abd-il-Muththalib, kuniahnya Abū ‘Utaibah, dan istrinya termasuk orang-orang yang sangat memusuhi dan menyakiti Nabi s.a.w. Dalam pertemuan-pertemuan umum, Abū Lahablah orang yang melawan dan memusuhi Nabi s.a.w., menentang dakwahnya dengan keras. Diriwayatkan dalam hadits dari Ibnu ‘Abbās yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim, ia berkata:…

Surah an-Nashr 110 ~ Tafsir al-Wasith

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   SŪRAT-UN-NASHR TASBĪH, TAḤMĪD DAN ISTIGHFĀR SAAT MERAIH KEMENANGAN (PENAKLUKAN). Islam memiliki keistimewaan mengaitkan antara dunia dan akhirat, antara Allah s.w.t. dan hamba, antara kemenangan, kemuliaan dan penaklukan, kembali kepada Allah s.w.t. sebelum dan sesudahnya agar manusia tidak dibiarkan berjalan bersama hawa nafsu dan syahwat, serta senantiasa berkepribadian lurus, tidak sombong, tidak terpedaya dan berbuat keji.…

Surah al-Jinn 72 ~ Tafsir al-Wasith (1/3)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   SŪRAT-UL-JINN   Surah al-Jinn, surah al-Makkiyyah secara ijma‘, mengandung beberapa perkara dan berita menakjubkan tentang jinn, yang mungkin bisa dikelompokkan menjadi lima bagian: I. Bagian pertama, berita tentang enam hal terkait bangsa jinn, di antaranya keimanan mereka kepada al-Qur’ān-ul-Karīm dan yang menurunkannya, yaitu Allah s.w.t. II. Bagian kedua, penyampaian tujuh perkara tentang jinn yang berkaitan…

Surah al-Jinn 72 ~ Tafsir al-Wasith (2/3)

BAGIAN KEDUA: DARI BERITA-BERITA JINN Ini adalah bagian kedua dari berita-berita tentang jinn. Ada tujuh berita yang disebutkan oleh al-Qur’ān-ul-Karīm, mengisahkan kondisi-kondisi jinn dalam upaya mereka untuk mencuri pendengaran tentang berita langit, sebelum pengangkatan kenabian. Kemudian mereka terhalang melakukannya setelah masa kenabian, tanpa mengetahui faktor penyebab terhalangnya mereka dan diberlakukannya penjagaan di langit. Di antara berita mereka: Bahwa bangsa jinn terdiri dari dua golongan sama seperti bangsa manusia; di antara…