tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah asy-Syams 91 ~ Tafsir Sayyid Quthb (3/3)

Kaum Tsamūd, Contoh Orang yang Mengotori Jiwanya. Sesudah itu dipaparkanlah salah satu contoh kerugian yang diperoleh orang yang mengotori jiwanya dan menghalanginya dari petunjuk. Contoh…
tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah asy-Syams 91 ~ Tafsir Sayyid Quthb (2/3)

Jiwa Manusia Menurut Pandangan Islam. Setelah itu datanglah pembicaraan tentang hakikat yang sangat besar tentang jiwa manusia dalam rangkaian sumpah ini, yang berkaitan dengan alam…
tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah asy-Syams 91 ~ Tafsir Sayyid Quthb (1/3)

SURAH ASY-SYAMS Diturunkan di Makkah Jumlah Ayat: 15.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”   وَ
tafsir-al-bayan-cover

Surah asy-Syams 91 ~ Tafsir al-Bayan

SURAT KESEMBILAN PULUH SATU ASY-SYAMS (Matahari) Diturunkan di Makkah, terdiri dari 15 ayat.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَاهَا. وَ الْقَمَرِ إِذَا
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah asy-Syams 91 ~ Tafsir ash-Shabuni

091 SŪRAT-USY-SYAMS. Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-usy-Syams merupakan surat Makkiyyah. Ia membahas dua hal mendasar: Masalah jiwa manusia dan tabiat yang diberikan Allah kepadanya: tabiat baik…
tafsir-az-zikra-cover_sq

Surah asy-Syams 91 ~ Tafsir adz-Dzikra

ASY-SYAMS (MATAHARI) Surat ke-91 Banyak ayatnya 15 Semuanya turun di Makkah (Makkiyyah) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Bismillāhir raḥmānir raḥīm(i) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih,…
hidayatul-insan-bi-tafsir-il-quran-cover

Surah asy-Syams 91 ~ Tafsir Hidayat-ul-Insan

Surah asy-Syams (Matahari) Surah ke-91. 15 ayat. Makkiyyah   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.   Ayat…
114-tafsir-al-azhar-cover

Surah asy-Syams 91 ~ Tafsir al-Azhar (2/2)

“Maka menujukkanlah Dia.” (pangkal ayat 8). Dia, yaitu Tuhan yang mendirikan langit menghamparkan bumi dan menyempurnakan kejadian Insān. Diberi-Nya Ilhām diberi-Nya petunjuk “kepadanya.” Artinya kepada…