Surah al-Lahab 111 ~ Tafsir al-Wasith

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   SŪRAT-UL-LAHAB SIKSA ABŪ LAHAB DAN ISTRINYA. Abū Lahab; ‘Abd-ul-‘Uzza bin ‘Abd-il-Muththalib, kuniahnya Abū ‘Utaibah, dan istrinya termasuk orang-orang yang sangat memusuhi dan menyakiti Nabi s.a.w. Dalam pertemuan-pertemuan umum, Abū Lahablah orang yang melawan dan memusuhi Nabi s.a.w., menentang dakwahnya dengan keras. Diriwayatkan dalam hadits dari Ibnu ‘Abbās yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim, ia berkata:…

Surah al-Lahab 111 ~ Tafsir Ibni Katsir

SŪRAT-UL-LAHAB (Gejolak Api) Makkiyah, 5 ayat Turun Sesudah Sūrat-ul-Fatḥ   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, Lagi Maha Penyayang   Al-Lahab, ayat 1-5 تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَ تَبَّ، مَا أَغْنى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ، سَيَصْلى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa…

Surah al-Lahab 111 ~ Tafsir Juz ‘Amma – al-Khayyath

TAFSIR SURAT AL-LAHAB Surah ke-111: 5 Ayat Al-Lahab, Ayat 1-5:   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَ تَبَّ. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ. سَيَصْلى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ 111:1. Binasalah kedua tangan Abū Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. 111:2. Tidaklah berguna baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. 111:3. Kelak dia akan masuk ke dalam…

Surah al-Lahab 111 ~ Tafsir Ibni Mas’ud

SURAH AL-MASAD (تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَ تَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ). (Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan). (al-Masad [111]: 1-2).  Al-Baghawi: Ibnu Mas‘ud berkata: “Ketika Rasulullah s.a.w. mengajak kerabat-kerabatnya kepada (agama) Allah ‘azza wa jalla, Abu Lahab berkata: “Jika yang dikatakan putra saudaraku benar, maka aku akan menebus diriku dengan harta…

Surah al-Lahab 111 ~ Tafsir al-Munir – Marah Labid

سُوْرَةُ اللَّهَبِ SURAH AL-LAHAB Nama lain dari surah al-Lahab adalah surah Tabbat, surah ini termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyyah, terdiri atas lima ayat, dua puluh tiga kalimat, dan tujuh puluh tujuh huruf.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang   تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَ تَبَّBinasalah kedua tangan Abū Lahab dan benar-benar dia binasa dia. (al-Lahab [111]: 1).(تَبَّتْ)…

Surah al-Lahab 111 ~ Tafsir asy-Syanqithi

سُوْرَةُ اللَّهَبِ  AL-LAHAB (Gejolak Api) Surah ke 111: 5 ayat.   Firman Allah s.w.t.: تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَ تَبَّ “Binasalah kedua tangan Abū Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.” (Qs. al-Lahab [111]: 1). Lafazh (التب) artinya (القطع) “terputus atau terpotong”. Dari kata tersebut: (بت) dengan mendahulukan huruf bā’, berarti ia berputar pada makna (القطع), sebagaimana dijelaskan oleh fikih bahasa tentang perputaran…

Surah al-Lahab 111 ~ Tafsir al-Mishbah

Surah Tabbat Surah Tabbat terdiri dari 5 ayat. Kata TABBAT, yang berarti “Binasalah” diambil dari ayat pertama. Surah Tabbat Surah ini disepakati turun di Makkah sebelum Nabi berhijrah ke Madīnah. Terdapat beberapa nama untuk kumpulan ayat-ayat yang berbicara tentang Abū Lahab ini. Dalam banyak Mushḥaf namanya adalah surah Tabbat sesuai dengan kata pertama ayatnya. Dalam beberapa Mushḥaf ia dinamai surah al-Masad (sabut penjerat). Sementara mufassir menamainya surah Abū Lahab. Tema…

Surah al-Lahab 111 ~ Tafsir Nur-ul-Qur’an

Dengan Nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang   Surah al-Lahab (Gejolak Api) (Surah ke-111: 5 Ayat) Mukadimah Surah al-Lahab termasuk dalam kelompok surah Makkiyyah. Surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. pada permulaan dakwah terbuka yang di dalamnya memuat nama salah seorang musuh Islam dan Nabi s.a.w. di masa itu, yakni Abu Lahab. Abu Lahab (dan orang-orang yang berkarakter seperti Abu Lahab) diperingatkan keras melalui ayat-ayat surah ini. Kandungan surah ini…

Surah al-Lahab 111 ~ Tafsir Muyassar

Surat ke-111 AL-MASAD (Sabut) Makkiyyah – 5 Ayat   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ TUKANG FITNAH PASTI AKAN CELAKA تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَ تَبَّ. 1. “Binasalah kedua tangan Abu Lahab (490) dan benar-benar binasa dia!” Merugilah kedua tangan Abu Lahab dan sengsara, karena dia telah menyakiti Rasulullah Muhammad s.a.w. Sungguh kerugian Abu Lahab telah terwujud. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ. 2. “Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang…