Surah al-Fīl 105 ~ Tafsir al-Qur’an-ul-Majid an-Nur

Surat Ke-105 AL-FĪL Surat al-Fīl bermakna gajah. Diturunkan di Makkah sesudah surat al-Kāfirūn, terdiri dari 5 ayat.   A. KANDUNGAN ISI Surat ini mengisahkan Ashḥābul Fīl. Seorang raja yang berkuasa di Yaman bernama Abrahah al-Atsram yang membangun gereja besar, cukup megah dan indah di San‘a. Dia bermaksud memindahkan pusat pelaksanaan haji dari Ka‘bah (al-Baitul Ḥaram) ke gereja di negerinya.   B. KAITAN DENGAN SURAT SEBELUMNYA Persesuaian antara surat yang telah…

Surah al-Fīl 105 ~ Tafsir As-Sa’di

سُوْرَةُ الْفِيْلِ TAFSIR SURAT AL-FĪL (Gajah) Surat ke-105: 5 ayat Makkiyyahبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang   أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ. وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ 105:1. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara gajah. 105:2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka…

Surah al-Fil 105 ~ Tafsir al-Azhar

Sūrat-ul-Fīl (Gajah) Surat ke-105, 5 Ayat Diturunkan di Makkah   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan Nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang   أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ. وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ 105:1. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. 105:2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka‘bah) itu…

Surah al-Fil 105 ~ Tafsir ash-Shabuni

105 SŪRAT-UL-FĪL. Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-Fīl adalah surat Makkiyyah yang berbicara mengenai pasukan gajah ketika mereka bermaksud merobohkan Ka‘bah. Lalu, Allah mengembalikan rencana jahat mereka kepada mereka sendiri. Allah melindungi Ka‘bah dari sikap sombong mereka. Allah mengutus makhluk-Nya yang paling lemah kepada Abrahah al-Asyram, yaitu burung yang membawa batu kecil pada paruh dan kakinya. Namun batu itu lebih merusak dan menghancurkan daripada peluru yang mematikan. Allah membinasakan pasukan Gajah Abrahah…

Surah al-Fil 105 ~ Tafsir Ibni Katsir (1/3)

Sūrat-ul-Fīl (Gajah) Makkiyyah, 5ayat Turun sesudah Sūrat-ul-Kafirūn   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Al-Fīl, ayat 1-5. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ، وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ، تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan…

Surah al-Fil 105 ~ Tafsir Ibni Katsir (2/3)

Sedangkan ‘Abd-ul-Muththalib dan segolongan orang dari para pemuka penduduk Makkah – antara lain Muth‘im ibnu ‘Adi, ‘Amr ibnu ‘Aid ibnu ‘Imran ibnu Makhzum, dan Mas‘ud ibnu ‘Amr ats-Tsaqafi – berada di Gua Hira menyaksikan apa yang dilakukan oleh tentara Habsyah itu, dan apa yang dialami mereka dengan gajahnya yang membangkang itu; kisahnya sangat ajaib dan aneh. Ketika mereka sedang dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah mengirimkan kepada tentara Habsyah yang bergajah…

Surah al-Fil 105 ~ Tafsir Ibni Katsir (3/3)

Menurut hemat saya, nama pemegang kendali gajah Abrahah bernama Anis. Al-Hafizh Abu Na‘im di dalam kitabnya yang berjudul Dalā’il-un-Nubuwwah telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahb, dari Ibnu Lahi’ah, dari ‘Aqil ibnu Khalid, dari ‘Utsman ibnul Mughirah, kisah tentang tentara bergajah ini; tetapi tidak disebutkan bahwa Ahrahah datang dari Yaman, melainkan dia hanya mengutus pasukannya yang dipimpin oleh seorang lelaki bernama Syamir ibnu Maqshud, jumlah pasukannya kurang lebih dua puluh ribu…

Surah al-Fil 105 ~ Tafsir Syaikh Fadhlalla

SURAH AL-FĪL “GAJAH”   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.Surah ini berkenaan dengan peristiwa yang terjadi, sejauh pengetahuan kita, pada tahun kelahiran Nabi. Walaupun kisah ini terkenal dan banyak disebut-sebut pada waktu itu, namun sedikit sekali penjelasan aktual yang ada tentang peristiwa tersebut. Kita tahu bahwa orang lain sangat iri kepada penduduk Makkah dan kaum Quraisy, yang, sebagai penjaga Rumah Tuhan, memegang…

Surah al-Fil 105 ~ Tafsir Juz ‘Amma – al-Khayyath

TAFSIR SURAT AL-FĪL Surah ke-105: 5 Ayat Al-Fīl, Ayat 1-5:   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ. وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ 105:1. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabb-mu telah bertindak terhadap tentara bergajah. 105:2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka‘bah) itu sia-sia?, 105:3. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung…