Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir Rahmat

112. AL-IKHLĀSH (KETULUSAN)   Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Jumlah ayatnya 4. Di antara isinya: Pengakuan dengan ikhlas bahwa Allah Maha Tunggal adalah pokok…

Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir al-Wasith

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   SŪRAT-UL-IKHLĀSH MENGESAKAN DAN MEMAHASUCIKAN ALLAH s.w.t. Prinsip utama dalam akidah…

Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir Ibni Katsir (3/3)

Hadis yang menceritakan tentang memperbanyak bacaan sūrat-ul-Ikhlāsh dalam semua keadaan. Al-Hafizh Abu Ya‘la mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq al-Musayyabi, telah menceritakan kepada…

Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir Ibni Katsir (1/3)

Sūrat-ul-Ikhlāsh (Memurnikan Keesaan Allah) Makkiyyah, 4 ayat Turun sesudah Sūrat-un-Nās   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, Lagi Maha Penyayang Latar…

Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir ath-Thabari

SŪRAH AL-IKHLĀSH بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ 112:1. Katakanlah:…

Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir asy-Syanqithi (2/3)

Firman Allah s.w.t.: اللهُ الصَّمَدُ “Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu” (Qs. al-Ikhlāsh [112]: 2). Sebagian mufassir berkata: “Ayat ini ditafsirkan oleh ayat…

Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir asy-Syanqithi (1/3)

سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ  AL-IKHLĀSH (Memurnikan Keesaan Allah) Surah ke 112: 4 ayat.   Firman Allah s.w.t.: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ “Katakanlah: “Dialah Allah Yang Maha Esa.”…