Surah al-Kafirun 109 ~ Tafsir ath-Thabari

SŪRAT-UL-KĀFIRŪN   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ. وَ لَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ. وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ 109:1. Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir. 109:2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 109:3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 109:4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang…

Surah al-Kafirun 109 ~ Tafsir asy-Syanqithi

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ AL-KĀFIRŪN (Orang-orang Kafir) Surah ke 109: 6 ayat.   Firman Allah s.w.t.: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. “Katakanlah: “Hai orang-orang kafir.” (Qs. al-Kāfirūn [109]: 1). Itulah adalah seruan bagi orang-orang musyrik di Makkah manakala mereka menawarkan kepada Rasūlullāh s.a.w. untuk meninggalkan dakwahnya dan mereka jadikan beliau sebagai raja atas mereka, atau mereka berikan kepada beliau harta semau beliau dan sebagainya. Namun beliau menolak, maka mereka berkata: “Terimalah tawaran kami…

Surah al-Kafirun 109 ~ Tafsir Muyassar

Surat ke-109 AN-KAFIRUN (Orang-orang Kafir) Makkiyyah – 6 Ayat   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ TIDAK ADA TOLERANSI DALAM HAL KEIMANAN DAN PERIBADAHAN   قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. 1. “Katakanlah: “Wahai orang-orang kafir!”” Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya: “Wahai orang-orang yang kafir kepada Allah, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. 2. “Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah,” Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu berhala-berhala…

Surah al-Kafirun 109 ~ Tafsir Juz ‘Amma – al-Khayyath

TAFSIR SURAT AL-KĀFIRŪN Surah ke-109: 6 Ayat Al-Kāfirūn, Ayat 1-6: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ. وَ لَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ. وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ 109:1. Katakanlah: “Hai orang-orang kafir. 109:2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 109:3. Dan kamu bukan penyembah Rabb yang aku sembah. 109:4. Dan…

Surah al-Kafirun 109 ~ Tafsir Syaikh Fadhlalla

SURAH AL-KĀFIRŪN “PENYANGKAL KEBENARAN” بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang.   Surah ini mengenai sebuah peristiwa ketika beberapa orang kafir berusaha mengadakan dialog dengan Nabi dalam rangka menjatuhkan beliau agar kaum muslim kembali ke kebiasaan lamanya menyembah berhala. Mereka mengusulkan untuk menyembah Allah selama satu tahun, mengikuti ajaran Nabi, dan tahun berikutnya mereka semua, termasuk Nabi dan kaum muslim, menyembah berhala-berhala tradisional mereka.…

Surah al-Kafirun 109 ~ Tafsir Ibni Katsir

Sūrat-ul-Kāfirūn (Orang-orang Kafir) Makkiyyah atau Madaniyyah, 6 ayat Turun sesudah Sūrat al-Mā‘ūn   Di dalam kitab Shaḥīḥ Muslim telah disebutkan dari Jabir, bahwa Rasulullah s.a.w. membaca surat ini dan surat Qul Huwallāhu Aḥad dalam salat dua rakaat tawafnya. Di dalam kitab Shaḥīḥ Muslim disebutkan melalui hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. membaca kedua surat tersebut dalam dua rakaat salat Subuhnya. Imam Ahmad mengatakan: telah menceritakan kepada kami Waki‘, telah menceritakan…

Surah al-Kafirun 109 ~ Tafsir ash-Shabuni

109 SŪRAT-UL-KĀFIRŪN. Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-Kāfirūn adalah surat Makkiyyah. Ia adalah surat tauhid dan bara’ah (berlepas diri) dari syirik serta kesesatan. Orang kafir mengajak Nabi s.a.w. untuk gencatan senjata dan meminta beliau untuk menyembah berhala mereka selama setahun dan mereka menyembah Tuhan beliau selama setahun. Maka turunlah surat ini memutuskan harapan mereka, memutuskan perselisihan antara kedua kelompok: ahli iman dan penyembah berhala dan membantah pikiran rendah itu, baik pada saat…

Surah al-Kafirun 109 ~ Tafsir al-Azhar

Sūrat-ul-Kāfirūn (Orang-orang Kafir) Surat ke-109, 6 Ayat Diturunkan di Makkah   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan Nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang   قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ. وَ لَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ. وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ 109:1. Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir. 109:2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 109:3.…

Surah al-Kafirun 109 ~ Tafsir As-Sa’di

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ TAFSIR SURAT AL-KĀFIRŪN (Orang-orang Kafir) Surat ke-109: 6 ayat Makkiyyahبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang   قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ. وَ لَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ. وَ لَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ. 109:1. Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir! 109:2. Aku tidak akan menyembah apa…