kitab-doa-tertua-al-ma-tsurat-cover

Tahmid – Al-Ma’tsurat (2/2)

Anas ibn Mālik menuturkan: “Aku tengah bersama Ja‘far ibn Muḥammad. Sufyān at-Tsawrī kemudian datang dan berkata: “Beritahukanlah kepadaku sebuah ucapan yang Allah akan memberiku manfa‘at…
kitab-doa-tertua-al-ma-tsurat-cover

Tahmid – Al-Ma’tsurat (1/2)

Taḥmīd Kalimat kedua yang merupakan poros doa dengan memuji dan mengagungkan Allah s.w.t. adalah taḥmīd, yaitu al-ḥamdu lillāh. Tingkatan taḥmīd jauh lebih tinggi dan lebih…
kitab-doa-tertua-al-ma-tsurat-cover

Tasbih – Al-Ma’tsurat (3/3)

Allah s.w.t. berfirman: “Dan semua bersujūd kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, (dan sujūd pula)…
kitab-doa-tertua-al-ma-tsurat-cover

Tasbih – Al-Ma’tsurat (2/3)

Barangkali ada yang bertanya tentang ma‘na dari firman Allah s.w.t.: “Tetapi kamu tidak mengerti tasbīḥ mereka.” (al-Isrā’ [17]: 22). Pertanyaan ini bisa dijawab dengan dua…
kitab-doa-tertua-al-ma-tsurat-cover

Tasbih – Al-Ma’tsurat (1/3)

Tasbīḥ Tasbīḥ mengandung arti penyucian (tanzīh), yaitu menafikan semua ketidaksempurnaan dari Allah s.w.t. Abū ‘Ubayd al-Lughawī berkata: “Pada dasarnya, subḥānallāh berarti barā’atullāh (keterbebasan Allah s.w.t.…
kitab-doa-tertua-al-ma-tsurat-cover

Doa-doa Nabi – Al-Ma’tsurat

16. Doa-doa Nabi   Pada lembaran kali ini, kami akan mencoba meringkas doa-doa Nabi s.a.w. yang disebutkan di lima kitab hadis utama, yaitu al-Muwaththa’ karya…
kitab-doa-tertua-al-ma-tsurat-cover

Mengulang-ulang Doa – Al-Ma’tsurat

15. Mengulang-ulang Doa   Diriwayatkan oleh Muslim bahwa apabila Nabi s.a.w. berdoa maka beliau mengulanginya sampai tiga kali. Beliau mengucapkan: “Ya Allah, berilah kemenangan
kitab-doa-tertua-al-ma-tsurat-cover

Memilih Redaksi Doa – Al-Ma’tsurat (2/2)

Beberapa orang shalih mempunyai doa wirid tertentu setiap harinya yang dibaca sehabis mengerjakan shalat lima waktu. Dengan doa-doa dan dzikir ini, mereka memiliki kedudukan seperti…