Surah al-Lahab 111 ~ Tafsir Ibni Mas’ud

Dari Buku:
Tafsir Ibnu Mas‘ud
Oleh: Muhammad Ahmad Isawi
(Penyusun dan Pentahqiq)
(Judul Asli: Tafsīru Ibni Mas‘ūd: jam‘ wa taḥqīq wa dirāsah)

Penerjemah: Ali Murtadho Syahudi
Penerbit: PUSTAKA AZZAM

SURAH AL-MASAD

(تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَ تَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ).

(Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan). (al-Masad [111]: 1-2).

 

  1. Al-Baghawi: Ibnu Mas‘ud berkata: “Ketika Rasulullah s.a.w. mengajak kerabat-kerabatnya kepada (agama) Allah ‘azza wa jalla, Abu Lahab berkata: “Jika yang dikatakan putra saudaraku benar, maka aku akan menebus diriku dengan harta dan anakku.” Maka Allah menurunkan ayat ini: (مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ) (Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan). (13311).

 

Catatan:

  1. 1331). Ma‘ālim 7: 263. Ibnu al-Jauzi meriwayatkannya dalam az-Zād 9: 260 dengan redaksi yang sama.Ibnu Katsir meriwayatkannya dalam at-Tafsīr 8: 535. Di dalamnya disebutkan: “Ketika Nabi s.a.w. mengajak kaumnya kepada keimanan” dan “Aku akan menebus diriku dengan harta dan anakku.”

Sanggahan (Disclaimer): Artikel ini telah kami muat dengan izin dari penerbit. Terima kasih.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *