Fikih-Lima-Madzhab_Cover

1-8 Istihadhah – Fiqih Lima Madzhab

BAB 8 ISTIḤĀDHAH   Istiḥādhah menurut istilah para ahli fiqih adalah: Darah yang keluar dari wanita bukan pada masa-masa haidh dan nifās dan tidak ada…

1-7 Haidh – Fiqih Lima Madzhab

BAB 7 HAIDH   Haidh secara bahasa berarti: Mengalir, sedangkan secara terminologis (istilah) menurut para ahli fiqih berarti: Darah yang biasa keluar pada diri seorang…

1-6 Mandi – Fiqih Lima Madzhab

BAB 6 MANDI   Macam-macam Mandi Wājib yaitu: Junub Haidh Nifās Orang Islam yang meninggal dunia. Keempat hal ini telah disepakati semua ulama madzhab. Ḥanbalī:…

1-1-4 Najis-Najis – Fiqih Lima Madzhab

Najis-najis 1. Anjing: Najis, kecuali Madzhab Mālikī yang berkata: Bejana yang dibasuh tujuh kali jika terkena jilatan anjing bukanlah karena najis melainkan karena ta‘abbud (beribada).…

1-1-2 Air Mudhaf – Fiqih Lima Madzhab

Air Mudhāf Air mudhāf ialah air perahan dari suatu benda seperti limau, tebu, anggur, atau air yang muthlaq pada asalnya, kemudian bercampur dengan benda-benda lain,…