tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Lahab ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-LAHAB   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Imām Bukhārī dan lain-lainnya telah mengetengahkan sebuah hadits melalui…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Ikhlash ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-IKHLĀSH بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Tirmidzī, Imām Hakīm dan Imām Ibnu Khuzaimah, telah…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah an-Nas ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRATU MU‘AWWIDZATAIN   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Imam Baihaqi di dalam kitab Dalā’il-un-Nubuwwah-nya telah mengetengahkan…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah ath-Thalaq ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UTH-THALĀQ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Imām Ḥākim telah mengetengahkan sebuah hadits melalui Ibnu ‘Abbās r.a.…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah at-Tahrim ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UT-TAHRĪM بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Ḥākim dan Imām Nasā’ī telah mengetengahkan sebuah hadits…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Qalam ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-QALAM بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imam Ibnu Mundzir telah mengetengahkan sebuah hadits melalui Ibnu…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Haqqah ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-ḤĀQQAH بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Ibnu Jarīr, Imām Ibnu Abī Ḥātim dan Imām…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Ma’arij ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-MA‘ĀRIJ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Nasā’ī dan Imām Ibnu Abī Ḥātim, keduanya telah…
tafsir-jalalain-cover_comp

Asbab-un-Nuzul Surah al-Lail 92 ~ Tafsir al-Jalalain

ASBĀB-UN-NUZŪL SŪRAT-UL-LAIL   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang   Imām Ibnu Abī Ḥātim dan lain-lainnya telah mengetengahkan…