Hati Senang

2-1 Kehidupan Politik – Biografi Imam Malik

KONTEKS KEHIDUPAN MASA IMĀM MĀLIK   Bab ini memaparkan kehidupan politik, sosial, pemikiran, dan keagamaan pada masa Imām Mālik.   1. Kehidupan Politik Imām Mālik lahir pada masa kekhilafahan al-Walīd ibn ‘Abdul Mālik, seorang penguasa dinasti Bani Umayyah. Pada masa al-Walīd, situasi politik cenderung stabil setelah peristiwa perebutan kekuasaannya yang berlangsung cukup panjang terhadap lawan-lawan politiknya. Di tangan al-Walīd, banyak daerah terpencil yang ditaklukkan sehingga Islam menyebar ke seluruh penjuru;…

1 Mukaddimah – Biografi Imam Malik

MUKADIMAH   Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam untuk Nabi Muḥammad, penutup para nabi dan rasul, nabi yang janjinya dapat dipercaya Shalawat dan salam juga untuk keluarga, sahabat, para istri dan anak-anak, serta kepada para pengikutnya. Sejarah umat Islam sarat dengan sirah para ulama yang mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk agama ini. Mereka belajar, mengajar, berjihad, dan memperjuangkan kebenaran. Mereka adalah para imam pembawa petunjuk…

Jumat, Zulhijjah, 35 H – Kisah Hidup Utsman Ibn ‘Affan

(Diedit Oleh: Muhammad Abid)   BAB SATU KEHIDUPAN, SIFAT, DAN KEUTAMAAN ‘UTSMĀN IBN ‘AFFĀN   Jumat, Zulhijjah, 35 H. ‘Utsman sedang membaca al-Qur’ān ketika beberapa orang merangsek ke dalam kamarnya. Mushḥaf al-Qur’ān yang suci tampak terbuka di hadapannya. Ia membaca ayat-ayat suci dengan khusyu‘ dan suara bergetar. Suaranya tak terdengar keras, pun tidak terlalu pelan. Para durjana itu memaksanya menghentikan qiraat. Tiba-tiba saja seorang dari mereka loncat ke hadapan ‘Utsmān…

1-2 Perjalanan Menuntut Ilmu – Biografi Imam Syafi’i

Bab 2 PERJALANAN MENUNTUT ILMU   1. AWAL MENUNTUT ILMU Syāfi‘ī mulai membuka mata dan hatinya di negeri kelahiran moyangnya. Negeri yang merupakan tumpuan hati dan harapan seluruh kaum muslim di dunia dan tempat turunnya wahyu Islam, Makkah. Syāfi‘ī mulai beradaptasi dengan lingkungan ini untuk mengukuhkan posisinya di tengah para ulama dan orang-orang terhormat. Adakah jalan untuk ini selain dengan menuntut ilmu? Ibunda yang cerdik ingin membawa Syāfi‘ī kecil ke…

1-1 Sejarah Singkat Imam Syafi’i – Biografi Imam Syafi’i

BAGIAN SATU: MENGENAL IMĀM SYĀFI‘Ī   Bab 1 SEJARAH SINGKAT IMĀM SYĀFI‘Ī   1. PUTRA KELAHIRAN PALESTINA Imām Syāfi‘ī dilahirkan pada 150 Hijrah, sama dengan wafatnya Imām Abū Ḥanīfah, guru para ahli fikih Irak dan imam metode qiyas. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Syāfi‘ī dilahirkan di Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Ḥākim melalui Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn al-Ḥakam. Ia berkata: “Kudengar Syāfi‘ī bertutur: “Aku dilahirkan di Ghaza, kemudian ibuku memboyongku…

1-3 Mush’ab Bin ‘Umair – Biografi 60 Sahabat Nabi

ORANG-ORANG MULIA DI SISI RASULULLAH s.a.w.   MUSH‘AB BIN ‘UMAIR (Bagian 3) Data Islam Pertama   Hari berganti hari dan tahun demi tahun terus berjalan hingga tiba waktu Rasulullah s.a.w. bersama para sahabat beliau hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin terbakar oleh dendam. Mereka menyiapkan segala yang diperlukan untuk melanjutkan tindak kezaliman terhadap hamba-hamba Allah yang saleh. Perang Badar meletus dan kaum Quraisy pun harus menelan pil pahit yang menghabiskan…

1-2 Mush’ab Bin ‘Umair – Biografi 60 Sahabat Nabi

ORANG-ORANG MULIA DI SISI RASULULLAH s.a.w.   MUSH‘AB BIN ‘UMAIR (Bagian 2) Data Islam Pertama   Suatu hari ia muncul di hadapan beberapa kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah s.a.w. Saat memandang Mush‘ab, mereka semua menundukkan kepala dan merasa prihatin. Beberapa orang di antara mereka berlinang air mata karena terharu. Hal itu karena mereka melihat Mush‘ab memakai jubah usang yang penuh dengan tambalan. Mereka teringat penampilannya sebelum masuk…

1-1 Mush’ab Bin ‘Umair – Biografi 60 Sahabat Nabi

ORANG-ORANG MULIA DI SISI RASULULLAH s.a.w.   MUSH‘AB BIN ‘UMAIR (Bagian 1) Data Islam Pertama   Mush‘ab bin ‘Umair salah seorang sahabat Muhammad s.a.w. Alangkah baiknya bila kita memulai kisah di buku ini dengan dirinya. Mush‘ab bin ‘Umair adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, paling tampan, penuh dengan jiwa dan semangat jiwa dan semangat muda. Sejarawan dan ahli riwayat menjelaskan masa mudanya dengan ungkapan: “Seorang penduduk Makkah yang mempunyai nama paling…

1-2 Sebelum Memeluk Islam – Kisah Hidup ‘Umar Ibn Khaththab

BAGIAN PERTAMA SANG PEWARIS NABI SUCI   JEJAK HIDUP SANG PEMBEDA   Sebelum Memeluk Islam ‘Umar lahir dari keturunan mulia. Ia berasal dari suku Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada leluhur mereka yang kesembilan. Pohon keturunan ‘Umar dapat ditelusuri sebagai berikut: ‘Umar adalah putra Khaththab, putra Nufail, putra ‘Abd al-‘Uzza, putra Riyah, putra ‘Abdullah, putra Qrth, putra Razah, putra ‘Adiy, putra Ka‘b, putra Lu’ay, putra Ghalib al-‘Adawi al-Quraisyi. Nasab ‘Umar…
Lewat ke baris perkakas