Ihya Ulumiddin: Adab Seorang Guru

Bab Kelima Adab (Aturan) Guru dan Murid“Mengenai adab (aturan) yang semestinya dijalankan oleh seorang guru dan juga muridnya.”Adab Seorang Guru Ketahuilah, bahwa ada empat macam kondisi manusia dalam hubungannya dengan kekayaan. Pertama, orang yang kaya karena menghasilkan harta benda duniawi yang sangat banyak. Kedua, orang yang melakukan aktivitas produktif dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ketiga, orang yang mampu membiayai dan mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, serta cukup puas…

Ihya Ulumiddin: Adab Seorang Murid

Bab Kelima Adab (Aturan) Guru dan Murid“Mengenai adab (aturan) yang semestinya dijalankan oleh seorang guru dan juga muridnya.”   Adab Seorang Murid Adab atau aturan bagi seorang murid terdiri dari sepuluh jenis. Kewajiban pertama atas adab seorang murid adalah, tetap menjaga diri dari kebiasaan yang merendahkan akhlak serta perilaku tercela lainnya. Usaha untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan lainnya adalah melalui amalan jiwa. Yaitu, mengutamakan kesucian jiwa dari akhlak yang…

Ihya Ulumiddin: Bahaya Debat dan Dampaknya bagi Akhlak

Dari Buku: Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama (Judul Asli: Iḥyā’u ‘Ulūm-id-Dīn) Jilid 1. Oleh: Imam al-Ghazali Penerjemah: Ibnu Ibrahim Ba‘adillah Penerbit: Republika Penerbit   Bab KeempatBahaya Debat dan Dampaknya bagi AkhlakBahaya dan keburukan berikut ini lahir serta muncul dari perdebatan-perdebatan yang marak belakangan ini, dan dampaknya secara umum sungguh sangat merugikan akhlak kaum Muslim. Bahaya dan keburukan yang pertama adalah, bahwa dengan berdebat di seputar persoalan khilafiyah akan cenderung…

Taj-ul-‘Arus: Kalangan Pendahulu

❀ Diketik oleh: al-Marhumah: Ibu Rini ❀   ILMU YANG BERMANFAAT Kalangan Pendahulu Ibnu Athaillah berkata, “Allah berfirman, ‘Dan orang yang mendahului (dalam keimanan), mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Mereka berada dalam surga kenikmatan.’ (8281) Mereka adalah kalangan pendahulu menuju Allah. Mereka membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah sehingga tidak ada sesuatu pun yang menghalangi dan melalaikan mereka dari-Nya. Mereka bergegas menuju kepada-Nya. Setiap kali hati manusia beranjak…

Taj-ul-‘Arus: Ulama Yang Tertipu

❀ Diketik oleh: al-Marhumah: Ibu Rini ❀   ILMU YANG BERMANFAAT Ulama yang Tertipu Ibnu Athaillah berkata, “Allah Swt. menguji dengan hikmah dan karunia-Nya kalangan fakir yang tidak jujur dalam menampakkan hasrat tersembunyi mereka dan syahwat yang mereka tutupi. Mereka menghinakan diri di hadapan pemilik harta, menunjukkan sikap baik, menyetujui sikap mereka hanya agar keinginannya terpenuhi. Ketika kalangan fakir itu keluar dari rumah, ada yang berhias seperti pengantin yang mengutamakan…

Taj-ul-‘Arus: Pertolongan Allah Kepada Hamba

❀ Diketik oleh: al-Marhumah: Ibu Rini ❀   ILMU YANG BERMANFAAT Pertolongan Allah Kepada Hamba Ibnu Athaillah berkata, “Jika kau mendapat pertolongan-Nya maka yang sedikit akan memberikan manfaat. Namun, jika tidak mendapat pertolongan-Nya, yang banyak tidak akan memberi manfaat. Dalam kerangka pengertian ini, dapat dikatakan bahwa sesuatu yang sedikit tetapi sesuai dengan sunnah adalah lebih baik daripada sesuatu yang banyak tetapi bid’ah. Tidak ada bid’ahyang lebih hebat daripada mencitai dunia…

Taj-ul-‘Arus: Singkirkan Ilmu Yang Disukai Nafsu

❀ Diketik oleh: al-Marhumah: Ibu Rini ❀   ILMU YANG BERMANFAAT Singkirkan Ilmu yang Disukai Nafsu Ibnu Athaillah berkata, “Singkirkan segala ilmu yang didahului lintasan, diikuti berbagai gambaran, disenangi nafsu, dan dinikmati jiwa meskipun ilmu tersebut mengandung kebenaran. Raihlah ilmu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Ikutilah beliau, para khulafa sesudah beliau, para sahabat, tabiin sesudah mereka, para pemberi petunjuk kepada Allah, serta para imam yang terbebas dari nafsu. Dengan begitu,…

Taj-ul-‘Arus: Ilmu Yang Bermanfaat

❀ Diketik oleh: al-Marhumah: Ibu Rini ❀   ILMU YANG BERMANFAAT Kalahkan Nafsu dengan Ilmu Ibnu Athaillah berkata, “Ketahuilah bahwa ketika kata ilmu disebut berulang kali dalam Al-Quran dan sunnah, maksudnya adalah ilmu bermanfaat yang dilengkapi rasa takut dan cemas. Hal itu ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya: ‘Hamba yang takut kepada Allah hanya yang berilmu.’ (7951) Allah menegaskan bahwa ilmu selalu diiringi rasa takut. Dia juga berfirman, ‘Orang yang diberi…

Ihya Ulumiddin: Kebanyakan Manusia Suka Memperdebatkan Persoalan Khilafiyah

Bab Keempat   Manusia Suka Memperdebatkan Persoalan Khilafiyah “Mengenai sebab manusia suka memperdebatkan persoalan khilafiyah. Uraian seputar bahaya debat dan bertikai mengenai ususan khilafiyah, serta syarat-syarat bagi pembolehannya.”   Kebanyakan Manusia Suka Memperdebatkan Persoalan Khilafiyah. Kita sama-sama telah mengetahui bahwa setelah Rasulullah s.a.w. meninggal dunia, khulafā’-ur-rāsyidīn adalah para pemimpin pengganti yang telah dididik oleh tangan beliau sendiri dalam urusan agama Islam, dan sangat memahami ilmu mengenai Allah s.w.t. (tauhid). Para sahabat…