tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir Sayyid Quthb (5/8)

Allah menjadikan bumi mudah bagi manusia dengan menjadikan untuknya gaya tarik (gravitasi) yang mengikat (menarik) mereka ke bumi di tengah-tengah gerakannya yang sangat besar, sebagaimana…
tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir Sayyid Quthb (4/8)

“Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, “Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati…
tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir Sayyid Quthb (3/8)

Fenomena Alam Semesta dan Pembalasan di Akhirat Selanjutnya, dihubungkanlah hakikat ini dengan alam seluruhnya dalam lapangan yang lebih besar dan lebih tinggi, sebagaimana pada sisi…
tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir Sayyid Quthb (2/8)

“Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia…
tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir Sayyid Quthb (1/8)

SURAH AL-MULK Diturunkan di Makkah Jumlah Ayat: 30.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”   تَبَاركَ
tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah al-Qalam 68 ~ Tafsir Sayyid Quthb (8/8)

Dengan pengungkapan yang mengagumkan, mengesankan, dan menakutkan yang berbunyi, “Maka serahkanlah (ya Muḥammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan (al-Qur’ān) ini”,… dan dengan pemberitahuan tentang…
tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah al-Qalam 68 ~ Tafsir Sayyid Quthb (7/8)

Orang Islam Versus Orang Kafir Ketika menyudahi paparan tentang kedua golongan ini, Allah masuk bersama mereka dalam perdebatan yang tidak ditentukan dan disusun lebih dahulu.…
tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah al-Qalam 68 ~ Tafsir Sayyid Quthb (6/8)

Belajar dari Sejarah Sesuai dengan isyarat terhadap harta dan anak, dan kesombongan yang dilakukan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah menampilkan untuk mereka sebuah…
tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah al-Qalam 68 ~ Tafsir Sayyid Quthb (5/8)

Kemudian tampak pulalah nilai unsur akhlak pada kali lain dalam pelarangan terhadap Rasulullah dari mengikuti seorang yang suka mendustakan dengan sifat-sifatnya yang tercela dan menjijikkan,…