Secarah-dan-Pengantar-Ushul-Fiqh-Cover

Nahi (Larangan) | Sejarah & Pengantar Ushul Fiqh

Pasal 2 Nahi (larangan) Nahi artinya larangan, cegahan. Menurut istilah agama ialah tuntutan meninggalkan dari atasan kepada bawahan. Dalam persoalan ini terdapat beberapa peraturan yang…