Hati Senang

10 Sifat-sifat Akhlak Rasulullah S.A.W. – Jawaban Tuntas Beragam Masalah Aqidah Islam

SIFAT-SIFAT AKHLAK RASŪLULLĀH S.A.W. Bagaimana sifat-sifat akhlak Rasūlullāh s.a.w.?Sebagaimana Rasūlullāh s.a.w. adalah orang yang paling bagus bentuk fisiknya, beliau juga orang yang paling bagus akhlaknya. Sungguh Allah menghimpun padanya akhlak-akhlak terpuji yang tidak terhimpun pada orang lain secara mutlak dan mengajarinya etika di dalam kitab-Nya yang mulia dengan seluruh adab-adab terbaik. Allah s.w.t. berfirman: خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ. “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang…

09 Sifat-sifat Fisik Rasulullah S.A.W. – Jawaban Tuntas Beragam Masalah Aqidah Islam

SIFAT-SIFAT FISIK RASŪLULLĀH S.A.W. Bagaimana sifat-sifat fisik Rasūlullāh s.a.w.?Ulama mengatakan, termasuk kesempurnaan keimanan kepada Rasūlullāh s.a.w. adalah keyakinan kita bahwa Allah s.w.t. menciptakan jasad beliau yang mulia pada bentuk yang tak ada yang semisalnya, sebelum atau sesudahnya. Allah s.w.t. menciptakan beliau dengan sebagus-bagus bentuk yang menghimpun segala ragam keelokan yang tak mungkin bisa terlukiskan.كَمُلَتْ مَحَاسِنُهُ فَلَوْ أَهْدَى السَّنَا وَ عَلَى تَفَنُّنِ وَاصِفِيْهِ بِوَصْفِهِ لِلْبَدْرِ عِنْدَ تَمَامِهِ لَمْ يُخْسَفِ

08 Mukjizat-mukjizat Rasulullah S.A.W. – Jawaban Tuntas Beragam Masalah Aqidah Islam

MUKJIZAT-MUKJIZAT RASŪLULLĀH S.A.W. Apa saja mukjizat-mukjizat Rasūlullāh s.a.w.? (1)Mukjizat-mukjizat beliau sangat banyak dan populer. Yang paling utama dan populer di antaranya adalah al-Qur’ān al-Karīm yang Allah jadikan semua makhluk tidak mampu untuk menandingi dan membuat yang serupa dengannya, kendati Allah telah menantang mereka membuatnya dan mereka pun telah mengerahkan daya dan upaya untuk melakukannya. Allah s.w.t. berfirman: قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ

07 Keistimewaan-keistimewaan Rasulullah S.A.W. – Jawaban Tuntas Beragam Masalah Aqidah Islam

KEISTIMEWAAN-KEISTIMEWAAN RASŪLULLĀH S.A.W. Apa keistimewaan-keistimewaan Rasūlullāh s.a.w.?Nabi kita Muḥammad s.a.w. memiliki keistimewaan melebihi seluruh nabi dengan banyak keistimewaan. Di antaranya keadaan beliau sebagai penutup para nabi dan rasul. Maka tidak ada lagi nabi dan rasul sesudahnya. Beliau telah bersabda: أَنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ خَوَاتِمَهُ.Aku adalah Muḥammad, nabi yang ummi. Tidak ada lagi nabi sesudahku. Aku diberikan jawāmi‘-ul-kalim (kata-kata singkat namun

06 Mengenal Rasulullah S.A.W. – Jawaban Tuntas Beragam Masalah Aqidah Islam

MENGENAL RASULULLAH S.A.W. Apa makna mengenal Rasulullah s.a.w.?Makna mengenal beliau adalah berimannya seorang mukallaf dan meyakini bahwa Allah s.w.t. telah mengutus Rasūlullāh s.a.w. kepada seluruh makhluk, baik menusia, jinn, bangsa ‘Arab maupun ‘Ajam (non-‘Arab), dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, supaya beliau memenangkannya atau agama seluruhnya, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya, dan bahwa beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasehati umat, dan beliau benar dalam segala hal yang…

05 Pengaruh-pengaruh Kemahakuasaan Tuhan – Jawaban Tuntas Beragam Masalah Aqidah Islam

PENGARUH-PENGARUH KEMAHAKUASAAN TUHAN   Dengan apa kita memastikan adanya Dzat Allah s.w.t?  Kita dapat memastikan adanya Dzāt Allah s.w.t. karena apa yang kita saksikan dari pengaruh-pengaruh kekuasaan-Nya dan tanda-tanda kebijaksaan-Nya, sekalipun kita tidak dapat melihat-Nya dengan mata kita dan tidak dapat memahami hakikat-Nya dengan pikiran kita. Sesungguhnya pada setiap penciptaan menunjukkan ada yang menciptakan. Pada bentuk (dari penciptaan) yang bijak menjadi pertanda akan adanya pencipta yang bijaksana. Seperti halnya…

04 Siapa Yang Mengenal Dirinya, Dia Mengenal Tuhannya – Jawaban Tuntas Beragam Masalah Aqidah Islam

SIAPA YANG MENGENAL DIRINYA DIA MENGENAL TUHANNYA   Apa makna ucapan para ulama: “Siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia mengenal Tuhannya?  Makna kalimat ini adalah bahwa mengenal diri itu merupakan jalan untuk mengenal Allah. Sekiranya seseorang memperhatikan kelemahan, kekurangan, dan kebutuhan dirinya, serta memperhatikan bahwa ia tidak sanggup mendatangkan manfaat untuk dirinya dan tidak mampu menolak mudharat terhadapnya, tahulah ia bahwa dirinya memiliki Tuhan dan Pencipta Yang Maha Tunggal…

03 Sifat-sifat Tuhan Yang Disembah Dengan Sebenarnya – Jawaban Tuntas Beragam Masalah Aqidah Islam

SIFAT-SIFAT TUHAN YANG DISEMBAH DENGAN SEBENARNYA   Apa sifat-sifat Tuhan yang disembah dengan sebenarnya?  Ketahuilah bahwa tiada tuhan yang disembah dengan sebenarnya dari segala yang ada kecuali Allah, yang ke-Esa-an-Nya tiada sekutu bagi-Nya. Dia Maha Sendiri, Maha Esa, Maha Tunggal, Tempat bergantung segala sesuatu. Dia Yang Maha Merajai, Maha Kuasa, Maha Hidup, lagi Maha Mengurusi. Dia Terdahulu tanpa permulaan, Maha Azali, Maha Abadi, Maha Langgeng. Dia Maha Mengetahui lagi…

02 Hak Allah S.W.T. Atas Hamba-hambaNya – Jawaban Tuntas Beragam Masalah Aqidah Islam

HAK ALLAH S.W.T. ATAS HAMBA-HAMBANYA   Apa hak Allah s.w.t. atas hamba-hambaNya?  Hak Allah s.w.t. atas mereka adalah bahwa mereka menyembah-Nya dan tak mempersekutukan-Nya dengan apapun.   Apa dalil atas hal tersebut?  Dalilnya hadits yang diriwayatkan Mu‘ādz bin Jabal r.a., ia berkata: “Aku pernah membonceng Nabi s.a.w. di atas seekor keledai. Beliau bersabda: “Hai Mu‘ādz, tahukah kamu hak Allah atas hamba-hambaNya dan hak hamba-hamba Allah atas-Nya?”…

01 Mengenal Allah S.W.T. – Jawaban Tuntas Beragam Masalah Aqidah Islam

MENGENAL ALLAH S.W.T.   Apa kewajiban yang pertama atas seorang manusia?  Pertama yang wajib atas mukallaf adalah mengenal Allah yang telah menciptakannya dari tiada menjadi ada. Sebab sesungguhnya tidaklah ia diciptakan kecuali untuk beribadah. Beribadah itu titik tolak awalnya harus dengan mengenal yang di-ibadah-i/disembah. Yaitu, mengenal dengan baik perihal dzāt-Nya, sifat-sifatNya, dan perbuatan-perbuataanNya. Allah s.w.t. berfirman: وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ “Dan Aku tidak menciptakan jin…
Lewat ke baris perkakas