Suratu Quraisy 106 ~ Tafsir Ibni ‘Abbas

Dari Buku:
Tafsir Ibnu ‘Abbas
(Kumpulan Tafsir bil-ma’tsur dari Riwayat Ibnu ‘Abbas)
Judul Asli: Al-Musamma Shahifah ‘Ali ibn Abi Thalhah ‘an Ibni ‘Abbas fi Tafsir al-Qur’an al-Karim
Oleh: ‘Ali bin Abu Thalhah

Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Manggal, Khalid al-Sharih
Penerbit: PUSTAKA AZZAM

Tafsir Surah al-Quraisy

 

[1448]. Firman Allah ta‘ālā (لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ، إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ) “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.” (30771).

Dia berkata: “Maksud lafazh (إِيْلَافِهِمْ) adalah luzūmihim hajat mereka.” (30782).

[1449]. Firman Allah ta‘ālā (الَّذِيْ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (30793).

Dia berkata: “Maksud lafazh (الَّذِيْ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ) adalah, kepada orang-orang Quraish penduduk Makkah, berkat doa Nabi Ibrāhīm a.s. manakala beliau berkata: (وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ) “Dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan.” (Ibrāhīm [14]: 37). (30804).

[1450]. Firman Allah ta‘ālā (وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) “Dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Dia berkata: “Manakala Nabi Ibrāhīm a.s. berkata: (رَبِّ اجْعَلْ هذَا الْبَلَدَ آمِنًا) “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri yang aman.” (Ibrāhīm [14]: 35). (30815).

Catatan:

  1. 3077). Quraisy (106): 1 dan 2.
  2. 3078). Diriwayatkan oleh Ath-Thabarī dalam Jāmi‘-ul-Bayāni ‘an Ta‘wīli Āy-il-Qur’ān (jld. 30, h. 198) dengan sanad-nya, dia berkata: ‘Alī menceritakan kepadaku, dia berkata: Abū Shāliḥ menceritakan kepada kami, dia berkata: Mu‘āwiyah menceritakan kepadaku dari ‘Alī bin Abū Thalḥah, dari Ibnu ‘Abbās.

    As-Suyuthī menyatakannya dalam al-Itqān (jld. 2, h. 56).

  3. 3079). Quraisy (106): 4.
  4. 3080). As-Suyuthī menyatakannya dalam ad-Durr-ul-Mantsūr (jld. 6, h. 397) Ia menisbatkannya kepada Ibn-ul-Jarīr, Ibn-ul-Mundzir, dan Ibnu Abī Ḥātim, dari Ibnu ‘Abbās.
  5. 3081). Ibid.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *