Surah al-A’la 87 ~ Tafsir Sayyid Quthb (3/4)

Dari Buku:
Tafsīr fi Zhilāl-il-Qur’ān
Oleh: Sayyid Quthb
 
Penerbit: Gema Insani

Rangkaian Pos: Surah al-A'la 87 ~ Tafsir Sayyid Quthb

Kabar Gembira bagi Rasūlullāh dan Umatnya.

Sesudah itu datanglah kabar gembira yang besar bagi Rasūlullāh s.a.w. dan umatnya:

سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنْسَى. إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا يَخْفَى. وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرَى.

Kami akan membacakan (al-Qur’ān) kepadamu (Muḥammad) maka kamu tidak akan lupa, kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Kami akan memberi kamu taufīq kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat” (al-A‘lā: 6-9)

Berita gembira ini dimulai dengan dihilangkannya beban menghafal al-Qur’ān dan kesulitan menahannya dari pundak Rasūlullāh s.a.w.: “Kami akan membacakan (al-Qur’ān) kepadamu (Muḥammad) maka kamu tidak akan lupa….

Dengan demikian, Nabi akan dapat membacanya dengan bacaan yang diterimanya dari Tuhannya. Dialah yang menjamin kepada hatinya sesudah itu, sehingga beliau tidak lupa terhadap apa yang dibacakan Tuhannya itu.

Ini merupakan berita gembira bagi Nabi s.a.w. yang menyenangkan hatinya dan memantapkannya terhadap al-Qur’ān yang agung, indah, dan menyenangkan hatinya. Juga yang selalu memotivasinya dengan perasaan cinta dan antusiasme terhadapnya, disertai dengan rasa tanggungjawab yang sangat besar kepadanya. Sehingga, mengulangi ayat demi ayat sedang malaikat Jibrīl yang membawanya kepada beliau, dan menggerakkan lisannya karena takut ada satu huruf yang terlupakan. Begitulah yang beliau lakukan sehingga datanglah berita gembira yang terbesar ini bahwa Tuhannya akan menjaminnya terhadap urusan itu.

Hal ini sekaligus merupakan berita gembira bagi umat beliau sepeninggal beliau, yang menjadikan mereka merasa mantap terhadap pokok ‘aqīdah ini. Karena, ia berasal dari Allah, dan Allah yang menjamin dan memiliharanya di dalam hati Nabi pembawanya. Ini termasuk salah satu bentuk pemeliharaan Allh s.w.t., sekaligus menunjukkan kemuliaan agama ini di sisi-Nya, dan menunjukkan agungnya urusan ini dalam timbangan-Nya.

Dalam konteks ini, sebagaimana dalam setiap konteks, datanglah suatu janji yang pasti, atau undang-undang yang abadi. Ya‘ni, janji atau undang-undang yang menunjukkan kemutlakan kehendak Ilahi di belakang semua itu. Juga menunjukkan tidak terikatnya oleh ikatan apa pun meskipun ikatan ini bersumber dari janji dan undang-undangNya. Kehendak Allah itu mutlak, lepas dari janji dan undang-undang.

Al-Qur’ān ingin menetapkan hakikat ini dalam semua konteks, sebagaimana sudah kami contohkan dalam azh-Zhilāl ini. Oleh karena itu, disebutkanlah di sini: “Kecuali kalau Allah menghendaki…..” Ini adalah ketetapan yang menetapkan kemutlakan kehendak Ilahi, sesudah dikemukakan-Nya janji yang benar bahwa beliau tidak akan lupa, untuk menunjukkan bahwa urusan ini berada di bawah bingkai kehendak teragung. Juga supaya beliau senantiasa memperhatikan kehendak ini hingga terhadap janji yang telah diberikan sekalipun, dan supaya hati bergantung kepada kehendak Allah dan senantiasa hidup dengan pergantungan ini.

Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi….”.

Seakan-akan ini merupakan alasan terhadap ketetapan, pemeliharaan, dan pengecualian yang telah disebutkan dalam segmen ini. Semuanya kembali kepada suatu hikmah yang hanya diketahui oleh Allah yang mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan mengetahui setiap urusan dari seluruh seginya. Kemudian ditetapkan-Nya apa yang dikehendaki oleh kebijaksanaan-Nya yang bersandarkan kepada pengetahuan-Nya terhadap segala segi suatu urusan.

Berita gembira kedua yang bersifat menyeluruh ialah:

وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى.

Kami akan memberi kamu taufīq kepada jalan yang mudah

Berita gembira bagi pribadi Rasūlullāh s.a.w. dan bagi umat beliau sepeninggal beliau, adalah ketetapan terhadap tabiat agama ini, hakikat dakwah ini, dan peranannya dalam kehidupan manusia, serta kedudukannya di dalam mengatur alam semesta. Dua bagian kalimat “wa nuyassiruka” “Kami akan memberi kamu taufīq” dan “lil-yusrā” “kepada jalan yang mudah” ini mengandung suatu hakikat dari hakikat-hakikat terbesar ‘aqīdah ini sekaligus hakikat semesta. Hakikat ini menghubungkan tabiat Rasūlullāh s.a.w. dengan tabiat ‘aqīdah dan tabiat alam wujud ini. Ya‘ni, wujud yang keluar dari tangan kekuasaan dalam kemudahan, yang menempuh jalannya dengan mudah, dan yang menuju kepada tujuannya dengan mudah. Ia bertitik-tolak dari cahaya, yang mengisyāratkan kepada cakrawala hakikat yang amat jauh dan tak terbatas.

Sesungguhnya orang yang diberi taufīq oleh Allah kepada jalan yang mudah pasti akan dapat menempuh kehidupannya dengan mudah. Ia akan dapat berjalan bersama alam wujud yang rapi susunan, gerakan, dan arahnya kepada Allah. Maka, ia tidak akan berbenturan kecuali dengan orang-orang yang menyimpang dari garis alam wujud yang besar ini. Padahal, mereka tidak ada bobot dan perhitungannya ketika dibandingkan dengan alam wujud yang besar ini. Ia akan berjalan dalam gerakan yang mudah, halus, lembut, dan lunak bersama seluruh wujud, semua peristiwa, segala sesuatu, dan semua orang, dan kekuasaan yang mengatur peristiwa-peristiwa, segala sesuatu, dan semua orang. Kemudahan pada tangan, lisan, langkah, perbuatan, pandangan, dan pemikirannya. Juga kemudahan di dalam memegang urusan, dalam memecahkan persoalan, terhadap dirinya sendiri, dan terhadap orang lain.

Demikianlah keadaan Rasūlullāh s.a.w. dalam semua urusannya. Tidaklah beliau dihadapkan kepada dua persoalan melainkan beliau pilih yang lebih mudah, sebagaimana yang diriwayatkan dari ‘Ā’isyah r.a., dan sebagaimana dikatakan olehnya:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا خَلَا فِيْ بَيْتِهِ أَلْيَنَ النَّاسِ بَسَّامًا ضَحَّاكًا.

Adalah Rasūlullāh s.a.w. apabila berada di rumah, maka beliau sangat lembut, suka tersenyum, dan suka tertawa.

Diriwayatkan di dalam Shaḥīḥ al-Bukhārī:

كَانَتِ الْأَمَةُ تَأْخُذُ يَدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ.

Seorang budak wanita memegang tangan Rasūlullāh s.a.w., lalu dia membawa beliau pergi ke mana dia kehendaki.

Di dalam petunjuk beliau mengenai pakaian, makanan, tempat tidur, dan lain-lainnya, beliau selalu memilih yang mudah dan tidak memberatkan.

Imām Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis di dalam kitab Zād-ul-Ma‘ād tentang petunjuk Rasūlullāh s.a.w. berkenaan dengan pakaian beliau. Tulisnya: “Beliau mempunyai sorban yang bernama as-sihāb yang biasa dipakaikannya kepada ‘Alī. Beliau juga biasa mengenakannya dan di bawahnya dikenakannya kopiah. Beliau juga sering memakai kopiah tanpa memakai sorban, dan memakai sorban tanpa memakai kopiah. Apabila malam hari, beliau lebarkan sorbannya di antara kedua pundak beliau sebagaimana diriwayatkan Imām Muslim di dalam Shaḥīḥ-nya.

Diriwayatkan dari ‘Umar bin Ḥārits, katanya: “Saya melihat Rasūlullāh s.a.w. di atas mimbar dengan mengenakan sorban berwarna hitam dan beliau lebarkan ujungnya di antara kedua pundak beliau.” Diriwayatkan juga dalam Shaḥīḥ Muslim dari Jābir bahwa sorban beliau dijalin, maka hal ini menunjukkan bahwa jalinan itu tidak selalu dibeberkan di antara kedua pundak beliau. Diterangkan pula bahwa beliau masuk Makkah dengan membawa persiapan perang, sedang di kepala beliau terdapat bulu kalong (bulu-bulu lembut). Maka, beliau belum tentu mengenakan sesuatu yang sesuai pada setiap kesempatan (ya‘ni beliau lakukan mana yang mudah saja – penj.).”

Pada pasal lain Imām Ibn-ul-Qayyim berkata: “Yang tepat bahwa cara yang lebih utama ialah cara yang ditempuh Rasūlullāh s.a.w., yang diperintahkan, yang digemarkan, dan dibiasakan beliau. Yaitu, bahwa petunjuk beliau dalam berpakaian adalah mengenakan pakaian yang mudah. Sekali tempo mengenakan pakaian dari bulu, bahan kapas, kain lena, batik Yaman, kain hijau, jubah, mantel, kemeja, celana, sarung, selendang, khuff, dan sandal. Kadang-kadang melepas jalinan sorbannya di belakang dan kadang-kadang dibiarkan saja, dan sebagainya.”

Adapun mengenai petunjuk beliau dalam urusan makan, Imām Ibn-ul-Qayyim berkata: “Demikian pula petunjuk dan yang beliau lakukan dalam urusan makanan. Beliau tidak pernah menolak makanan yang tersedia dan tidak pernah meminta yang tidak ada. Maka, tidak ada suatu makanan yang baik yang paling dekat dari beliau melainkan beliau makan. Kalau beliau tidak berselera, maka beliau tidak memakannya tetapi tidak melarangnya. Beliau sama sekali tidak pernah mencela makanan. Bila tidak berhasrat, maka beliau tinggalkan. Misalnya, beliau tidak memakan biawak karena beliau tidak berkeinginan terhadapnya, tetapi tidak mengharamkannya terhadap umat. Bahkan, beliau makan di meja makan yang ada biawaknya sambil melihatnya.

Beliau suka makan manis-manisan dan madu, makan korma basah dan kering, serta minum susu murni maupun campuran tepung dan madu dengan air. Beliau juga minum rendaman korma, makan kolak susu dan tepung, makan mentimun basah, makan juadah, makan korma dengan roti, makan dendeng, makan labu yang dimasak (beliau menyukainya), maka sop, makan roti yang direndam dalam kuah dan diberi minyak, makan keju, makan roti dengan minyak, makan semangka basah, dan makan korma dengan keju (beliau menyukainya). Beliau tidak pernah menolak makanan yang baik-baik. Tetapi, tidak juga memberat-beratkan diri untuk mendapatkan makanan yang diinginkan. Bahkan, petunjuk beliau ialah memakan apa yang mudah didapat. Jika sulit mendapatkan suatu makanan, maka beliau bersabar dan seterusnya.”

Mengenai tidur dan berjaganya Rasūlullāh s.a.w., Ibn-ul-Qayyim berkata: “Sekali tempo beliau tidur di ranjang, hamparan kulit, tikar, tanah, tempat tidur di antara pasir-pasir, dan hamparan hitam.”

Hadits-hadits beliau yang menganjurkan mempermudah dan mengambil yang mudah, toleran, dan lemah-lembut dalam semua urusan – yang pertama-tama adalah dalam urusan ‘aqīdah dan tugas-tugasnya – sangat banyak dan sulit dibatasi. Di antaranya adalah sabda beliau:

إِنَّ هذَا الدِّيْنَ يُسْرٌ، وَ لَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ.

Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang memperberat dalam beragama ini melainkan ia akan dikalahkannya.” (HR. Bukhārī).

لَا تُشَدِّدُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ….

Janganlah kamu mempersulit atas diri kamu karena nanti akan dipersulit atas kamu, karena ada suatu kaum yang mempersulit atas diri mereka lalu dipersulit.” (HR. Abū Dāwūd).

إِنَّ الْمَنْبِتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَ لَا ظَهْرًا أَيْقَى.

Sesungguhnya tempat pemeliharaan tanaman muda tidak memotong tanah dan tidak membiarkan punggung.” (HR. Bukhārī).

يَسِّرُوْا وَ لَا تُعَسِّرُوْا.

Permudahlah dan jangan kamu persulit.” (HR. Bukhārī dan Muslim).

Dalam masalah-masalah pergaulan, Rasūlullāh s.a.w. bersabda:

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَ إِذَا اشْتَرَى وَ إِذَا اقْتَضَى.

Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang yang lapang dada ketika menjual, membeli, dan menagih.” (HR. Bukhārī).

الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَ يُؤْلَفُ.

Orang mu’min itu jinak (lemah-lembut) dan dapat diajak berlemah-lembut.” (HR. Dāruquthnī).

إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ أَلَدُّ الْخَصْم.

Sesungguhnya orang yang paling dimurkai Allah ialah orang yang amat keras dalam bermusuhan.” (HR. Bukhārī dan Muslim).

Terdapat isyārat-isyārat yang dalam yang menunjukkan kebencian Rasūlullāh s.a.w. hal-hal yang sukar dan sulit hingga mengenai nama dan raut wajah sekalipun. Hal ini mengisyāratkan hakikat fitrah beliau dan ciptaan Tuhannya terhadapnya dan taufīq-Nya kepada jalan kemudahan sudah menjadi karakter dan bangunan jiwanya.

Diriwayatkan dari Sa‘īd bin al-Musayyab dari ayahnya r.a. bahwa dia datang kepada Nabi s.a.w. lalu beliau bertanya: “Siapakah namamu?” Dia menjawab: “Hazn (ya‘ni sukar cacat, sedih)” Beliau bersabda: “Tidak, bahkan engkau adalah Sahl (mudah).” Dia berkata: “Saya tidak akan mengubah nama yang diberikan ayah kepadaku.” Ibn-ul-Musayyab berkata: “Maka, tak henti-hentinya kami dirundung kesulitan sesudah itu.” (HR. Bukhārī).

Dalam hadits riwayat Muslim, Ibnu ‘Umar r.a. mengatakan bahwa Rasūlullāh s.a.w. mengubah nama ‘Āshiyah menjadi Jamīlah.

Di antara sabda beliau adalah:

إِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ.

Di antara kebaikan itu ialah engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria.” (H.R. Tirmidzī).

Itulah perasaan sensitif yang menaruh perhatian terhadap kesulitan dan kesukaran hingga terhadap nama dan roman muka yang dapat menyebabkan orang lari darinya. Karena itu, digantinya dengan sesuatu yang mengesankan kemudahan dan keringanan.

Seluruh perjalanan hidup Rasūlullāh s.a.w. merupakan lembaran-lembaran kelapangan, kemudahan, kelemah-lembutan, dan kesenangan terhadap kemudahan dalam semua urusan.

Di bawah ini adalah salah satu pengobatan beliau terhadap jiwa manusia, yang terungkap dari cara dan tabiat beliau.

Pada suatu hari datanglah seorang ‘Arab Badui kepada beliau untuk meminta sesuatu, kemudian beliau memberinya. Beliau bertanya kepadanya: “Bukankah aku sudah berbuat yang baik kepadamu?

Orang itu menjawab: “Tidak, engkau tidak berbuat baik!”

Maka, orang-orang Muslim marah kepadanya dan hendak menghajarnya. Kemudian beliau berisyārat kepada mereka agar menahan diri. Lalu beliau masuk ke rumah, dan menyuruh orang memanggil orang ‘Arab Badui itu dan menambah pemberiannya. Kemudian beliau bertanya: “Bukankah aku telah berbuat baik kepadamu?

Dia menjawab: “Ya, mudah-mudahan Allah membalasmu dengan memberi kebaikan buat keluarga dan familimu.”

Lalu Nabi s.a.w. berkata kepada orang itu: “Sesungguhnya engkau telah mengucapkan perkataan itu tadi, sedang di dalam hati sahabat-sahabatku terdapat perasaan yang kurang enak terhadap kamu mengenai sikapmu tadi. Kalau engkau mau, katakanlah kepada mereka apa yang telah engkau katakan kepadaku tadi, sehingga hilanglah ganjalan yang ada dalam hati mereka kepadamu.”

Dia menjawab: “Ya.”

Pada keesokan harinya orang itu datang kepada Nabi s.a.w., lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya orang ‘Arab Badui ini telah mengucapkan apa yang telah diucapkannya. Kemudian kami menambah pemberian kepadanya, lalu ia sangat senang. Bukankah begitu?” Orang ‘Arab Badui itu menjawab: “Ya, mudah-mudahan Allah membalasmu dengan memberi kebaikan buat keluarga dan familimu.” Lalu Nabi s.a.w. bersabda:

إِنَّ مَثَلِيْ وَ مَثَلَ هذَا اللْأَعْرَابِيَّ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ شَرَدَتْ عَلَيْهِ، فَتَبِعَهَا النَّاسُ، فَلَمْ يَزِيْدُوْهَا إِلَّا تُفُوْرًا، فَنَادَاهُمْ صَاحِبُ النَّاقَةِ: خَلُّوْا بَيْنِيْ وَ بَيْنَ نَاقَتِيْ، فَإِنِّيْ أَرْفَقُ بِهَا وَ أَعْلَمُ. فَتَوَجَّهَ لَهَا صَاحِبُ النَّاقَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا، فَأَخَذَ لَهَا قُمَامَ الْأَرْضَ، فَرَدَّهَا هَوْنًا هَوْنًا، حَتَّى جَائَتْ وَ اسْتَخَانَتْ، وَ شَدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَا وَ اسْتَوَى عَلَيْهَا. وَ إِنِّيْ لَوْ تَرَكْتُكُمْ حَيْثُ قَالَ الرَّجُلُ مَا قَالَ فَقَتَلْتُمُوْهُ دَخَلَ النَّارَ.

Sesungguhnya perumpamaanku dengan orang ‘Arab Badui itu seperti seseorang yang mempunyai seekor unta yang sedang larat, lalu orang-orang mengejarnya. Maka mereka justru menjadikan unta itu semakin lari. Kemudian pemilik unta itu berteriak: “Biarkanlah aku dengan untaku! Karena aku lebih penyayang kepadanya dan lebih mengerti tentang dia! Lalu pemilik unta itu menyodorkan rumput kepadanya perlahan-lahan, sehingga unta itu datang dan menderum. Kemudian pemilik itu mengikat pelana di atasnya dan menaikinya. Sesungguhnya jika aku biarkan kamu bertindak kepada orang itu sewaktu dia mengucapkan perkataan itu, lantas kamu membunuhnya, niscaya dia akan masuk neraka.

Demikianlah Rasūlullāh s.a.w. mengendalikan jiwa yang binal itu dengan cara yang sederhana, mudah, kasih-sayang dan lemah-lembut. Masih banyak lagi contoh dalam seluruh perjalanan hidup beliau, yang menunjukkan adanya taufīq kepada kemudahan sebagaimana diberitahukan oleh Allah, diberi-Nya taufīq di dalam kehidupannya, dakwahnya, dan semua urusannya.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

You have to agree to the comment policy.