tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir Sayyid Quthb (8/8)

Kuasa Mutlak Allah Mereka senantiasa menunggu-nunggu kebinasaan Nabi s.a.w. dan golongan yang beriman bersama beliau, sehingga mereka dapat istirahat dan bebas berbuat segalanya. Mereka saling…

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir Sayyid Quthb (7/8)

Perbandingan Orang yang Mendapat Petunjuk dan yang Tersesat Di samping itu, mereka menuduh Nabi s.a.w. dan para pengikutnya sebagai orang yang sesat. Mereka menganggap diri…

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir Sayyid Quthb (6/8)

Kemudian dikembalikanlah semua sebab lahiriah ini kepada sebab yang pertama, dan dikembalikan- lah urusan ini dengan segala persoalannya kepada Tuhan yang di tangan-Nyalah berada segala…

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir Sayyid Quthb (5/8)

Allah menjadikan bumi mudah bagi manusia dengan menjadikan untuknya gaya tarik (gravitasi) yang mengikat (menarik) mereka ke bumi di tengah-tengah gerakannya yang sangat besar, sebagaimana…

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir Sayyid Quthb (4/8)

“Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, “Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati…

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir Sayyid Quthb (3/8)

Fenomena Alam Semesta dan Pembalasan di Akhirat Selanjutnya, dihubungkanlah hakikat ini dengan alam seluruhnya dalam lapangan yang lebih besar dan lebih tinggi, sebagaimana pada sisi…

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir Sayyid Quthb (2/8)

“Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia…

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir Sayyid Quthb (1/8)

SURAH AL-MULK Diturunkan di Makkah Jumlah Ayat: 30.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”   تَبَاركَ