114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir ash-Shabuni (3/3)

Kemudian Allah membuat sebuah gambaran perumpamaan orang mu’min dan kafir, “Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah…

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir ash-Shabuni (2/3)

Kemudian Allah menjelaskan langit yang dihiasi bintang-gemintang yang bersinar terang. “Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang” “lam” di sini huruf untuk sumpah…

Surah al-Mulk 67 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/3)

067 SŪRAT-UL-MULK Pokok-pokok Kandungan Surat. Surat-ul-Mulk termasuk kelompok surat Makkiyyah yang menitik-beratkan pada penanaman ‘aqīdah Islam. Surat ini membicarakan tiga masalah penting, yaitu: menetapkan kebesaran…