002-B. Fa‘ala – Yaf‘alu – Metode Praktis Tashrif

Rangkaian Pos: 002 Tsulatsi Mujarrad & Wazan-wazannya
 1. Fa‘ala – Yaf‘alu (فَعَلَ – يَفْعَلُ).

Fi‘il-fi‘il yang mengikuti wazan Fa‘ala – Yaf‘alu ini adalah fi‘il-fi‘il yang salah satu dari huruf aslinya (‘ain fi‘il atau lām fi‘il-nya) terdiri dari huruf Ḥalq (huruf kerongkongan). Adapun yang disebut huruf ḥalq ada tujuh huruf, yaitu: Ḥā’, khā’ ‘ain, ghain, qāf, hā’ dan hamzah (ح، خ، ع، غ، ق، ه، ء).

Contoh:

 1. Fataḥa – Yaftaḥu (Membuka) (فَتَحَ – يَفْتَحُ).
 2. Bakhasa – Yabkhasu (Mengurangi) (بَخَسَ – يَبْخَسُ).
 3. Dafa‘a – Yadfa‘u (Menolak/membayar) (دَفَعَ – يَدْفَعُ).
 4. Raghatsa – Yarghatsu (Menyusu/menetek) (رَغَثَ – يَرْغَثُ).
 5. Zahaqa – Yazhaqu (Rusak/binasa) (زَهَقَ – يَزْهَقُ).
 6. Bahata – Yabhatu (Bingung/heran) (بَهَتَ – يَبْهَتُ).
 7. Bada’a – Yabda’u (Memulai) (بَدَأَ – يَبْدَأُ).
 8. Sa’ala – Yas’alu (Bertanya/meminta) (سَأَلَ – يَسْأَلُ).

Hanya saja, tidak semua fi‘il yang salah satu dari ‘ain fi‘il atau lām fi‘il-nya terdiri huruf tersebut, mengikuti wazan ini. Bahkan apabila ‘ain fi‘il atau lām fi‘il-nya terdiri dari huruf qāf, banyak yang mengikuti Fa‘ala – Yaf‘ulu dan Fa‘ala – Yaf‘ilu.

Contoh:

 1. Khalaqa – Yakhluqu (Menciptakan) (خَلَقَ – يَخْلُقُ).
 2. Tharaqa – Yathruqu (Mengetuk) (طَرَقَ – يَطْرُقُ).
 3. Bashaqa – Yabshuqu (Meludah) (بَصَقَ – يَبْصُقُ).
 4. Saraqa – Yasriqu (Mencuri) (سَرَقَ – يَسْرِقُ).
 5. Sabaqa – Yasbiqu (Mendahului) (سَبَقَ – يَسْبِقُ).
 6. ‘Aqala – Ya‘qilu (Mengerti) (عَقَلَ – يَعْقِلُ).
 7. Ghasaqa – Yaghsiqu (Gelap gulita) (غَسَقَ – يَغْسِقُ).
 8. Baraqa – Yabruqu (Bercahaya/berkilat) (بَرَقَ – يَبْرُقُ).

1 Komentar

 1. Sahrjudin berkata:

  Alhamdulillah terima kasih sangat bermanfaat ilmunya semoga amal jariahnya dari tulisan ini terus mengalir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *