002-B. Fa‘ala – Yaf‘alu – Metode Praktis Tashrif

Rangkaian Pos: 002 Tsulatsi Mujarrad & Wazan-wazannya
 1. Fa‘ala – Yaf‘alu (فَعَلَ – يَفْعَلُ).

Fi‘il-fi‘il yang mengikuti wazan Fa‘ala – Yaf‘alu ini adalah fi‘il-fi‘il yang salah satu dari huruf aslinya (‘ain fi‘il atau lām fi‘il-nya) terdiri dari huruf Ḥalq (huruf kerongkongan). Adapun yang disebut huruf ḥalq ada tujuh huruf, yaitu: Ḥā’, khā’ ‘ain, ghain, qāf, hā’ dan hamzah (ح، خ، ع، غ، ق، ه، ء).

Contoh:

 1. Fataḥa – Yaftaḥu (Membuka) (فَتَحَ – يَفْتَحُ).
 2. Bakhasa – Yabkhasu (Mengurangi) (بَخَسَ – يَبْخَسُ).
 3. Dafa‘a – Yadfa‘u (Menolak/membayar) (دَفَعَ – يَدْفَعُ).
 4. Raghatsa – Yarghatsu (Menyusu/menetek) (رَغَثَ – يَرْغَثُ).
 5. Zahaqa – Yazhaqu (Rusak/binasa) (زَهَقَ – يَزْهَقُ).
 6. Bahata – Yabhatu (Bingung/heran) (بَهَتَ – يَبْهَتُ).
 7. Bada’a – Yabda’u (Memulai) (بَدَأَ – يَبْدَأُ).
 8. Sa’ala – Yas’alu (Bertanya/meminta) (سَأَلَ – يَسْأَلُ).

Hanya saja, tidak semua fi‘il yang salah satu dari ‘ain fi‘il atau lām fi‘il-nya terdiri huruf tersebut, mengikuti wazan ini. Bahkan apabila ‘ain fi‘il atau lām fi‘il-nya terdiri dari huruf qāf, banyak yang mengikuti Fa‘ala – Yaf‘ulu dan Fa‘ala – Yaf‘ilu.

Contoh:

 1. Khalaqa – Yakhluqu (Menciptakan) (خَلَقَ – يَخْلُقُ).
 2. Tharaqa – Yathruqu (Mengetuk) (طَرَقَ – يَطْرُقُ).
 3. Bashaqa – Yabshuqu (Meludah) (بَصَقَ – يَبْصُقُ).
 4. Saraqa – Yasriqu (Mencuri) (سَرَقَ – يَسْرِقُ).
 5. Sabaqa – Yasbiqu (Mendahului) (سَبَقَ – يَسْبِقُ).
 6. ‘Aqala – Ya‘qilu (Mengerti) (عَقَلَ – يَعْقِلُ).
 7. Ghasaqa – Yaghsiqu (Gelap gulita) (غَسَقَ – يَغْسِقُ).
 8. Baraqa – Yabruqu (Bercahaya/berkilat) (بَرَقَ – يَبْرُقُ).
Dapatkan Notifikasi Hati Senang

Masukkan email Anda untuk mengetahui tentang artikel terbaru.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *