114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah al-Ma’un 107 ~ Tafsir ash-Shabuni

107 SŪRAT-UL-MĀ‘ŪN. Pokok-pokok Kandungan Surat. Surat ini Makkiyyah dan ia secara ringkas membicarakan dua kelompok manusia, yaitu:Orang yang mengingkari nikmat Allah dan mendustakan hisab…
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah al-Kautsar 108 ~ Tafsir ash-Shabuni

108 SŪRAT-UL-KAUTSAR. Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-Kautsar surat Makkiyyah. Ia berbicara mengenai karunia Allah yang diberikan kepada Nabi-Nya, Muḥammad, yaitu karunia yang banyak dan nikmat yang…
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah al-Kafirun 109 ~ Tafsir ash-Shabuni

109 SŪRAT-UL-KĀFIRŪN. Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-Kāfirūn adalah surat Makkiyyah. Ia adalah surat tauhid dan bara’ah (berlepas diri) dari syirik serta kesesatan. Orang kafir mengajak Nabi…
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah an-Nashr 110 ~ Tafsir ash-Shabuni

110 SŪRAT-UN-NASHR Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-un-Nashr adalah surat Madaniyyah yang berbicara mengenai Fatḥu Makkah, Penaklukan kota Makkah yang membesarkan kaum Muslimin. Dengan penaklukan ini, Islam…
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Surah al-Lahab 111 ~ Tafsir ash-Shabuni

111 SŪRAT-UL-MASAD Pokok-pokok Kandungan Surat. Sūrat-ul-Masad disebut juga sūrat-ul-Lahab dan Tabbat adalah surat Makkiyyah. Surat ini berbicara mengenai kebinasaan Abū Lahab, musuh Allah dan Rasūlullāh…
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Suratu Nuh 71 ~ Tafsir ash-Shabuni (2/2)

Kemudian Allah menjelaskan apa yang dinasihatkan Nūḥ kepada mereka yang dilakukan diam-diam dan terang-terangan. “maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia…
114-Tafsir-ash-Shabuni-Cover

Suratu Nuh 71 ~ Tafsir ash-Shabuni (1/2)

071 SŪRATU NŪḤ Pokok-pokok Kandungan Surat. Surat Nūḥ termasuk surat Makkiyyah. Sebagaimana surah Makkiyyah lainnya, surat ini mementingkan masalah dasar-dasar agama (ushūl-ud-dīn) dan menetapkan kaidah-kaidah…