tafsir-sayyid-quthb-cover

Surah asy-Syams 91 ~ Tafsir Sayyid Quthb (3/3)

Kaum Tsamūd, Contoh Orang yang Mengotori Jiwanya. Sesudah itu dipaparkanlah salah satu contoh kerugian yang diperoleh orang yang mengotori jiwanya dan menghalanginya dari petunjuk. Contoh…

Surah asy-Syams 91 ~ Tafsir Sayyid Quthb (2/3)

Jiwa Manusia Menurut Pandangan Islam. Setelah itu datanglah pembicaraan tentang hakikat yang sangat besar tentang jiwa manusia dalam rangkaian sumpah ini, yang berkaitan dengan alam…

Surah asy-Syams 91 ~ Tafsir Sayyid Quthb (1/3)

SURAH ASY-SYAMS Diturunkan di Makkah Jumlah Ayat: 15.   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”   وَ