Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir Ibni Katsir (3/3)

Hadis yang menceritakan tentang memperbanyak bacaan sūrat-ul-Ikhlāsh dalam semua keadaan. Al-Hafizh Abu Ya‘la mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq al-Musayyabi, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, dari al-A‘la ibnu Muhammad ats-Tsaqafi yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Anas ibnu Malik mengatakan bahwa ketika kami sedang bersama Rasulullah s.a.w. di medan Tabuk, maka terbitlah matahari dengan sinar dan cahayanya yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Lalu datanglah Malaikat…

Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir Ibni Katsir (2/3)

Hadis lain. Imam Ahmad mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Waqi‘, dari Sufyan, dari Abu Qais, dari ‘Amr ibnu Maimun, dari Abu Mas‘ud r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.Qul Huwallāhu Aḥad (sūrat-ul-Ikhlāsh) sebanding dengan sepertiga al-Qur’an.” Ibnu Majah telah meriwayatkan hal yang sama dari ‘Ali ibnu Muhammad ath-Thanafisi, dari Waqi‘ dengan sanad yang sama. Dan Imam Nasa’i meriwayatkannya di…

Surah al-Ikhlash 112 ~ Tafsir Ibni Katsir (1/3)

Sūrat-ul-Ikhlāsh (Memurnikan Keesaan Allah) Makkiyyah, 4 ayat Turun sesudah Sūrat-un-Nās   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, Lagi Maha Penyayang Latar Belakang Turunnya Surat dan Keutamaannya Imam Ahmad mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Abu Sa‘id alias Muhammad ibnu Maisar ash-Shaghani, telah menceritakan kepada kami Abu Ja‘far ar-Razi, telah menceritakan kepada kami ar-Rabi‘ ibnu Anas, dari Abu ‘Aliyyah, dari Ubay bin Ka’ab bahwa orang-orang musyrik pernah berkata…