Kisah-Para-Tabi’in-Syaikh-Abdul-Mun’im-Al-Hasyimi

1-2-0 ‘Urwah Bin Az-Zubair – Kisah Para Tabi’in

‘URWAH BIN AZ-ZUBAIR (Tokoh Tābi‘īn yang Menjadi Teladan dalam Kesabaran)   Pembukaan dan Pendahuluan Ketika sedang menasihati putra-putranya, ‘Urwah bin az-Zubair berkata: ‘Wahai anak-anakku, apabila…