Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya.Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. QS: Al-Imran ayat: 102

Qur’an Surat: Al-Imran Ayat: 102

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. QS: Al-Imran ayat: 102…
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanannya; di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. QS: Yunus Ayat: 9

Al-Qur’an Surat: 10-Yunus Ayat: 09

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanannya; di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang…
qur-an-surat-11-yunus-ayat-58

Al-Qur’an Surah Yunus Ayat 58

Dengan karunia Allah dan rahmatNya hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik dari yang mereka kumpulkan (berupa harta). (QS: Yunus Ayat: 58)…