01-3 Iman – Risalah Qusyairiyah

Dari Buku: RISALAH QUSYAIRIYAH (INDUK ILMU TASAWUF)
(Judul Asli: Ar-Risālat-ul-Qusyairiyyatu fi ‘Ilm-it-Tashawwuf)
Oleh: Imam al-Qusyairy an-Naisabury
Penerjemah: Mohammad Luqman Hakiem, MA - Editor: Tim Risalah Gusti
Penerbit: Risalah Gusti.

Rangkaian Pos: 001 Prinsip-prinsip Tauhid Dalam Pandangan Kaum Sufi | Risalah Qusyairiyah

BAB I

PRINSIP-PRINSIP TAUHID DALAM PANDANGAN KAUM SUFI

 

IMAN

Abū ‘Abdillāh bin Khafīf berkata: “Iman berarti penetapan qalbu terhadap apa yang telah dijelaskan oleh al-Ḥaqq mengenai hal-hal yang ghaib.

Abul-‘Abbās as-Sayyāriy berkata: “Pemberian Allah itu ada dua macam: “Karāmah dan Istidrāj. Segala hal yang menetap abadi dalam dirimu adalah karamah, dan segala yang sirna dari dirimu adalah istidrāj. Maka katakan saja: “Aku beriman, in syā’ Allāh!

Sahl bin ‘Abdullāh at-Tustariy menandaskan: “Orang-orang yang beriman melihat Allah s.w.t. dengan mata hati, tanpa pangkal batasan dan kawasan.

Abul-Ḥusain an-Nūriy berkata: “Qalbu adalah tempat penyaksian al-Ḥaqq . Kami tidak pernah melihat qalbu yang lebih rindu kepada-Nya, dibandingkan qalbu Muḥammad s.a.w. Lalu Allah s.w.t. memuliakannya lewat Mi‘rāj, sebagai pendahuluan terhadap penglihatan kepada Allah s.w.t. dan penyempurnaan.

Abū ‘Utsmān al-Maghribiy berkata: “Aku meyakini sesuatu seputar arah. Ketika aku datang ke Baghdād, hilanglah semua itu dari qalbuku. Lantas aku menulis surat pada sahabatku di Makkah: “Aku sekarang masuk Islam, dengan Islam yang baru (sebenarnya).” Abū ‘Utsmān ditanya soal makhluk. Jawabnya: “Cetakan dan bayangan, yang berjalan di atasnya hukum-hukum Kekuasaan Ilahi.

Al-Wāsithiy berkata: “Ketika arwah dan jasad tegak dengan seijin Allah, dan keduanya pun tampak dengan ijin-Nya, maka keduanya pun tegak tidak dengan dzātnya. Begitu juga hasrat-hasrat dan gerak, berdiri tegak, tidak dengan dzātnya, seijin Allah. Sebab gerakan-gerakan dan hasrat itu merupakan cabang bagi jasad dan arwah.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

You have to agree to the comment policy.