0-1 Pendahuluan (Terjemahan Matan) – Kisah Isra’ Mi’raj Rasulullah SAW

Kisah Isra’ Mi‘raj Rasulullah s.a.w.
Terjemah dari Kitab Dardir Bainama Qishshat-ul-Mi‘raj
Oleh: asy-Syeikh Najmuddin al-Ghaithi

Penerjemah: Achmad Sunarto
Penerbit: MUTIARA ILMU Surabaya

Rangkaian Pos: 000 Pendahuluan (Terjemahan Matan) - Kisah Isra' Mi'raj Rasulullah SAW

PENDAHULUAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 

(Peristiwa-peristiwa Ketika Isrā’):

Ketika Nabi s.a.w. sedang berada di Ḥijr Ismā‘īl yang terletak di dekat Ka‘bah dengan posisi terlentang di antara sepasang kaki, tiba-tiba Jibrīl dam Mikā’īl yang ditemani oleh satu malaikat lain mendatangi beliau. Mereka menggotong tubuh beliau. Dan setelah membawakan air zamzam, mereka meletakkan tubub beliau dalam posisi telentang dengan punggung di bawah. Jibrīl lalu meminta tolong mereka mengurus beliau.

Dalam suatu riwayatkan disebutkan, atap rumah Nabi s.a.w. dilubangi. Setelah turun, Jibrīl membedah lehernya sampai ke perut bagian bawah.

“Ambilkan aku satu baskom berisi air zamzam untuk membersihkan hatinya, dan melapangkan dadanya”, kata Jibrīl kepada temannya si Mikā’īl.

Setelah mengeluarkan hati Nabi s.a.w., Jibrīl kemudian membasuhnya sebanyak tiga kali. Ia membersihkan semua kotoran yang ada padanya. Setelah ikut membantu Jibrīl membawakan baskom berisi air zamzam berganti-ganti sebanyak tiga kali, Mikā’īl lalu membawakan sebuah baskom terbuat dari emas yang berisi penuh dengan hikmah dan iman. Setelah menuangkan sifat santun, ilmu, keyakinan, dan Islam ke dalam dada Nabi s.a.w., Jibrīl kemudian mengatupkannya kembali. Dan setelah Jibrīl memasang cap kenabian pada sepasang lengan Nabi s.a.w, didatangkanlah Burāq lengkap dengan kendali dan tali kekang, seekor binatang berwarna putih yang tingginya lebih daripada keledai dan lebih pendek daripada bighal. Ia meletakkan kukunya di ujung matanya seraya menggoyang-ngoyangkan sepasang telinganya. Ketika melintasi sebuah gunung, Burāq menaikkan sepasang kakinya, dan ketika turun ia mengangkat sepasang tangannya. Binatang ini memiliki sepasang sayap pada pahanya yang digunakan mencengkram oleh kakinya. Jibrīl merasa tidak berkenan terhadap Burāq. Dan seraya meletakkan tangannya pada bibir binatang ini, Jibrīl berkata: “Apakah kamu tidak merasa malu, wahai Burāq? Demi Allah, sekarang ini kamu akan dikendarai oleh seorang makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah.”

Mendengar itu Burāq merasa malu, sehingga sekujur tubuhnya bercucuran keringat. Nabi s.a.w. kemudian menaikinya, dan para nabi sebelum beliau biasa menaiki Burāq. Kata Sa‘īd bin al-Musayyab dan lainnya, Burāq adalah binatang yang biasa ditunggangi oleh nabi Ibrāhīm a.s. ketika ia menuju ke Bait-ul-Ḥaram atau Ka‘bah.

Berangkat Nabi s.a.w. dengan diapit oleh Jibrīl di sebelah kanan, dan oleh Mikā’īl di sebelah kiri. Kata Ibnu Sa‘ad, yang membantu Nabi s.a.w. menaiki Burāq adalah Jibrīl, dan yang memegang kendalinya adalah Mikā’īl. Mereka terus bergerak hingga tiba di sebuah tanah yang terdapat banyak pohon kurma.

“Turunlah, dan shalatlah di sini”, kata Jibrīl kepada Nabi s.a.w.

Setelah menunaikan shalat, Nabi s.a.w. segera menaiki Burāq lagi.

“Anda tahu, di mana tadi anda shalat?”, tanya Jibrīl kepada Nabi s.a.w.

“Tidak”, jawab beliau.

“Tadi anda shalat di Thaibah, sebuah tempat yang akan menjadi tujuan hijrah”, kata Jibrīl.

Burāq terus bergerak dengan posisi menukik turun membawa Nabi s.a.w. seraya meletakkan kukunya ke dekat mata.

“Turunlah, dan shalatlah di sini”, kata Jibrīl kepada Nabi s.a.w.

Setelah menunaikan shalat, Nabi s.a.w. segera menaiki Burāq lagi.

“Anda tahu, di mana tadi anda shalat?”, tanya Jibrīl kepada Nabi s.a.w.

“Tidak”, jawab beliau.

“Tadi anda shalat di Madyān, di dekat pohon Mūsā”, kata Jibrīl menjelaskan.

Burāq terus bergerak dengan posisi menukik turun membawa Nabi s.a.w. seraya meletakkan kukunya ke dekat mata.

“Turunlah, dan shalatlah di sini”, kata Jibrīl kepada Nabi s.a.w.

Setelah menunaikan shalat, Nabi s.a.w. segera menaiki Burāq lagi.

“Anda tahu, di mana tadi anda shalat?” tanya Jibrīl kepada Nabi s.a.w.

“Tidak”, jawab beliau.

“Tadi anda shalat di bukit Tursina, tempat di mana Allah dahulu pernah berfirman secara langsung kepada Mūsā”, kata Jibrīl menjelaskan.

Selanjutnya rombongan tiba di sebuah tanah lapang yang memperlihatkan dengan jelas beberapa bangunan istana Syiria.

“Turunlah, dan shalatlah di sini”, kata Jibrīl kepada Nabi s.a.w.

Setelah menunaikan shalat, Nabi s.a.w. segera menaiki Burāq lagi.

Burāq terus bergerak dengan posisi menukik turun membawa Nabi s.a.w.

“Anda tahu, di mana tadi anda shalat?” tanya Jibrīl kepada Nabi s.a.w.

“Tidak”, jawab beliau.

“Tadi anda shalat di Bait Lahem, tempat di mana ‘Īsā bin Maryam dilahirkan”, kata Jibrīl menjelaskan.

 

(Bacaan untuk Menghalau ‘Ifrīt)

Ketika sedang mengendarai Burāq itulah, Nabi s.a.w. tiba-tiba melihat seekor ‘Ifrīt dari golongan Jinn yang sedang membawa sebatang obor. Dan begitu menoleh ke belakang, beliau bisa melihatnya.

“Aku ingin mengajarkan kepada anda beberapa kalimat yang kalau anda baca, maka obor itu akan padam dan si ‘Ifrīt akan lari terbirit-birit”, kata Jibrīl kepada Nabi s.a.w.

“Baiklah”, kata beliau.

Bacalah: A‘ūdzu bi wajhillāh-il-karīmi wa bi kalimātillāh-it-tāmmāt-il-latī lā yujawizuhunna birrun wa lā fāsiqun min syarri mā yunzzalu min-as-samā’i, wa min syarri mā ya‘ruju fīhā, wa min syarri mā dzara’a fil-ardhi, wa min syarri mā yakhruju minhā, wa min fitan-il-laili wan-nahāri, wa min thawāriq-il-laili wan-nahāri, illā tharīqan yathruqu bi khairin, yā Raḥmān. (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Dermawan dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah yang tidak mampu dilewati oleh orang yang baik maupun orang yang jahat dari keburukan sesuatu yang diturunkan dari langit, dari keburukan sesuatu yang naik ke sana, dari keburukan sesuatu yang tertinggal di muka bumi, dari keburukan sesuatu yang keluar daripadanya, dari fitnah-fitnah waktu malam maupun siang, dan dari bencana-bencana malam maupun siang, kecuali bencana yang membawa suatu kebajikan, wahai Tuhan Yang Maha Pemurah).”

Begitu Nabi s.a.w. selesai membacanya, si ‘Ifrīt lari tunggang-langgang sehingga ia jatuh terjembab (terjerembab/terjerembap), dan obornya pun padam.

 

(Pahala Para Mujāhid)

Rombongan terus melanjutkan perjalanan sehingga mereka mendapati beberapa orang yang menanam dan sekaligus mengetam pada satu hari yang sama. Setiap kali selesai mengetam, maka tanaman akan kembali lagi untuk siap diketam. Begitu seterusnya.

“Apa itu, wahai Jibrīl?”, tanya Nabi kepada Jibrīl.

“Mereka adalah orang-orang yang pernah berjihad pada jalan Allah ta‘ālā, sehingga balasan untuk satu amal kebajikan mereka dilipat-gandakan menjadi tujuh ratus kali. Dan harta yang pernah mereka sumbangkan diganti oleh Allah”, jawab Jibrīl.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *