Terjemah Riyadhus Shalihin: Hadits no.4 s.d 5

(Terjemah) Riyadhus Shalihin

Pengarang : Imam Nawawi

Pustaka Nuun

وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال كنا مع النبي في غزاةٍ ، فَقَالَ: إِنَّ بِالمدينة لرجالا ما سِرْتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً، إلاّ كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية إلا شركو كم فى الاجر. رواه مسلم.

4) Dari Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah Al Anshar ra, ia berkata “Kami bersama Nabi saw dalam sebuah peperangan. Beliau bersabda “Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang ketika kalian melalui jalan atau menyeberangi lembah, mereka selalu mengikuti kalian. Mereka tertahan oleh sakit.” Dalam riwayat lain disebutkan. “Mereka selalu bersekutu dengan kita dalam soal pahala.” (HR. Muslim: 1911)

Dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Anas ra, ia berkata: “Kami bersama Nabi saw pulang dari perang Tabuk. Beliau bersabda: “Sesungguhnya ada beberapa kaum yang kita tinggalkan di Madinah. Mereka senantiasa menyertai kita ketika kita melintasi bukit-bukit dan lembah-lembah. Mereka sedang tertahan oleh uzur.” (HR. Bukhari: 2839)

وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الخْنس وهو وأبوه و جده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عِندَ رَجُل في المسجد، فجئت فأخذْتها فأتيته بها. فقال: والله، ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذْت يا معن. رواه البخاري.

5) Dari Abu Yazid alias Ma’an ibn Yazid ibn Al-Akhnas ra,-ia, ayahnya, dan kakeknya adalah para sahabat-la berkata: “Ayahku Yazid mengeluarkan sedekah uang beberapa dinar. la meletakkan sedekahnya itu di dekat seseorang dalam masjid. Aku datang lalu mengambil uang itu. Kemudian aku membawanya kepada ayahku. la berkata: “Demi Allah, uang itu tidak aku sediakan untukmu.” Hal itu lalu aku ceritakan kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda: “Bagimu apa yang kamu niatkan, wahai Yazid, dan bagimu apa yang kau ambil, wahai Ma’an.” (HR. Bukhari: 1422)