Mutiara Hadits Ahlul Bait : Hadits Ke-50

Diriwayatkan dari Imam Ja’far bin Muhammad AS:

Yang membaca asma ini 30 kali sehari; Allah akan menghidarkannya dari 99 macam bala’ (bencana), dimana yang paling ringan darinya (ialah) penyakit kegilaan”.

Bismillāhir-rahmānir-rahīm,
Alhamdulillāhi rabbil ‘ālamīn,
Wa tabāraka-llāhu ahsanul khāliqīn,
Wa lā hawla wa lā quwwata illā billāhil- ‘aliyyu al’azhīm.