Mutiara Hadits Ahlul Bait : Hadits Ke-20

Rasulullah (saw) bersabda, “Sesungguhnya ketika seorang mukmin akan keluar dari kuburnya, amal salehnya akan datang kepadanya dalam rupa yang baik, dan ketika si mukmin itu bertanya, “Siapakah Anda, karena demi Allah aku melihat Anda betul-betul dalam wujud manusia yang benar!’ Ia akan menjawab, ‘Aku adalah amal (baik)mu, dan ia akan menjadi sumber cahaya baginya dan membawanya ke surga. Adapun orang kafir ketika keluar dari kuburnya, amal (buruk)nya akan datang kepadanya dalam rupa buruk disertai berita yang buruk, dan si kafir akan bertanya, “Siapakah Anda sebenarnya, aku melihat Anda sungguh jelek!” Dan ia akan menjawab, “Akulah amal (buruk)mu”, dan ia akan meluncur bersamanya untuk terjun ke dalam Neraka.