Mutiara Hadits Ahlul Bait : Hadits Ke-2

Rasūlullāh s.a.w. bersabda: “Jika datang kepadaku suatu hari (awal hari dihitung pada malamnya-ed.) dimana di dalamnya tidak bertambah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah ta’ālā, maka tidak ada berkah bagiku dalam matahari yang terbit di (pagi-ed.) hari tersebut.” (Mīzān-ul-Ḥikmah).