Biografi Singkat Penulis – Kenapa Harus Berthariqah?

KENAPA HARUS BERTHARIQAH?
Oleh: Abul-Fadhl ‘Abdullah bin Muhammad ash-Shiddiq al-Ghumari al-Idrisi al-Hasani
 
Penerjemah: Muhammad Fahruddin
Penerbit: Yayasan ar-Raudah Ihsan Foundation

Biografi Singkat Penulis

 

Sayyid ‘Abdulillāh bin Muḥammad as-Shiddīq al-Ghumary al-Ḥasany adalah seorang ‘ulamā’ besar Maroko yang merupakan mahaguru para ‘ulamā’ besar di zaman ini. Beliau merupakan putra dari seorang sufi agung pendiri thariqah Shiddīqiyyah Syādziliyyah; Syaikh Muḥammad ash-Shiddīq al-Ghumary yang nasabnya bersambung kepada Rasūlullāh s.a.w. dari jalur Sayyidinā Ḥasan r.a.

Beliau adalah as-Sayyid Abul-Fadhl ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Muḥammad ash-Shiddīq bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abd-ul-Mu’min al-Ghumarī ath-Thanjī bin Muḥammad bin ‘Abdul-Mu’min bin ‘Alī bin al-Ḥasan bin Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Aḥmad bin ‘Abdullāh bin ‘Īsā bin Sa‘īd bin Mas‘ūd bin Fudhail bin ‘Alī bin ‘Umar bin al-‘Arabī bin ‘Alal bin Mūsā bin Aḥmad bin Dāūd bin Maulānā Idrīs bin Idrīs al-Akbar bin ‘Abdullāh bin al-Ḥasan al-Mutsannā bin Sayyidinā al-Ḥasan bin Imām ‘Alī, karramallāhu wajhah.

Beliau dilahirkan di kota Thanjah (Tangier) pada akhir Jumad-il-Akhir 1328 H bertepatan tahun 1910 M.

Sejak kecil beliau telah dididik dan dibesarkan dengan muatan ilmu agama oleh ayahandanya. Pada masa tersebut, beliau telah hafal al-Qur’ān dengan riwayat Warasy dan riwayat Ḥafsh. Beliau juga berhasil menghafal beberapa matan kitab seperti: matan al-Arba‘īn an-Nawawiyyah, matan al-Jurūmiyyah, matan Alfiyyyah ibnu Mālik, Mukhtashar Syaikh Khalīl, dan hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Bulūgh-ul-Marām dalam waktu yang sangat singkat. Beliau juga mengkaji kitab Syarḥ al-Azharī ‘Alal-Jurūmiyyah melalui kaka beliau, al-Ḥafizh Sayyid Aḥmad bin Muḥammad ash-Shiddīq al-Ghumary dan paman beliau, Sayyid Aḥmad bin ‘Abd-il-Ḥāfizh bin ‘Ajībah.

Kemudian, atas perintah ayahnya, beliau menuju kota Fes untuk melanjutkan belajar di al-Qarawiyīn. Di kota ini beliau banyak mengambil faedah dari banyak tokoh ‘ulamā’ besar yang beliau jumpai.

Selepas menimba ilmu di Fes, beliau pun diperintahkan ayahandanya untuk menuju Mesir dan menimba ilmu kepada ‘ulamā’-‘ulamā’ al-Azhar. Di sana beliau menyibukkan diri untuk mempelajari cabang-cabang ilmu yang belum pernah dipelajari, hingga beliau mendapatkan gelar prestisiua sebagai Syaikh al-Azhar dan memiliki banyak murid di negeri tersebut.

Kata al-Ghumary sendiri yang disandang oleh beliau di belakang namanya merupakan sebuah klan keluarga yang dikenal mempunyai sumbangsih besar dalam dunia keislaman, khususnya dalam bidang hadits. Tercatat, nama-nama besar ‘ulamā’ abad ini, baik yang masih hidup, maupun yang sudah wafat pernah mengambil ijazah dan sanad hadits dari kejernihan mata air klan mulia ini. Di antaranya adalah Sayyid Muḥammad bin ‘Alwī al-Mālikī, Syaikh Yāsīn al-Fadānī, Syaikh Dr. ‘Alī Jum‘ah al-Mashrī, Syaikh Dr. Sa‘īd Mamdūḥ al-Mashrī, Syaikh Abū Fattāḥ Abū Ghuddah al-Ḥalabī, Sayyid Dr. Yusrī Rusydī Jabr al-Ḥasanī al-Mashrī, dan lain-lain.

Salah satu dari keluarga yang paling terkenal dalam klan ini adalah keturunan mulia dari Syaikh Muḥammad bin Shiddīq al-Ghumary beserta tujuh orang putra beliau, yaitu Syaikh Aḥmad, Syaikh ‘Abdullāh, Syaikh Muḥammad az-Zamzamī, Syaikh ‘Abd-ul-Ḥayy, Syaikh ‘Abd-ul-‘Azīz, Syaikh Ḥasan, dan Syaikh Ibrāhīm yang menjadi benteng metodologi dan hujjah dalam tradisi Ahl-us-Sunnah wal-Jamā‘ah.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *