Nama-Nama Thariqah Sedunia – Unsur-unsur Tarekat – Sabil-us-Salikin

Sabīl-us-Sālikīn – Jalan Para Sālik
Ensiklopedi Tharīqah/Tashawwuf

 
Tim Penyusun:
Santri Mbah KH. Munawir Kertosono Nganjuk
Santri KH. Sholeh Bahruddin Sengonagung Purwosari Pasuruan
 
Penerbit: Pondok Pesantren NGALAH

Rangkaian Pos: Unsur-unsur Thariqah - Sabil-us-Salikin

Nama-Nama Tharīqah Sedunia

(Tharīqah sangat banyak jumlahnya. Mari kita mengenal mereka secara mendalam. Namun terlebih dahulu, lihat dan baca dulu seratusan nama tharīqah di bawah ini. Penjelasan lebih lanjut hadir di ngaji berikutnya)

 1. Tharīqah al-Ibāhiyyah
 2. Tharīqah al-Ittiḥādiyyah
 3. Tharīqah al-Aḥmadiyyah atau Badawiyyah: Tharīqah Syaikh Badawī, (w. 1276 M), mempunyai beberapa cabang, yaitu :
 • Tharīqah as-Syannawiyyah
 • Tharīqah al-Marāziqah
 • Tharīqah al-Kannāsiyyah
 • Tharīqah al-Inbābiyyah
 • Tharīqah al-Humūdiyyah
 • Tharīqah al-Munāfiyyah
 • Tharīqah as-Salamiyyah
 • Tharīqah al-Halbiyyah
 • Tharīqah az-Zāhidiyyah
 • Tharīqah as-Syu‘aibiyyah
 • Tharīqah at-Tasqiyāniyyah
 • Tharīqah al-‘Arabiyyah
 • Tharīqah as-Sathuwihiyyah
 • Tharīqah al-Bandāriyyah
 • Tharīqah al-Musallimiyyah atau Tharīqah Sarnabalillāh
 • Dan Tharīqah Bayumiyyah.
 1. Tharīqah al-Idrīsiyyah: cabang dari Tharīqah al-Khādhiriyyah daerah ‘Ashir
 2. Tharīqah al-Adhamiyyah: dinisbatkan pada Syaikh Ibrāhīm bin Adham
 3. Tharīqah al-Ismā‘īliyyah: Tharīqah daerah Qordofah
 4. Tharīqah al-Isyrāqiyyah: mengikuti Tharīqah Suhrawardiyyah al-Ḥalbī, nama lengkapnya Syihābuddīn Yaḥyā bin Ḥabsyī bin Amirqī as-Suhrawardī al-‘isyrāqiyyah dijuluki as-Suhrāwardī al-Maqtūl.
 5. Tharīqah al-Asrafiyyah: cabang dari Tharīqah Syādziliyyah di Turki (‘Abdullāh ar-Rūmī)
 6. Tharīqah al-I’tī Basyiyyah: cabang dari Tharīqah Khalwatiyyah
 7. Tharīqah Ightisyāsyiyyah: cabang dari Tharīqah Kubrāwiyyah di Khurāsān
 8. Tharīqah Akbariyyah: Tharīqah Ḥātimiyyah
 9. Tharīqah ‘Amīr-ul-Ghunyah: cabang Ḥātimiyyah dari Tharīqah Idrīsiyyah
 10. Tharīqah al-Ummi Sananiyyah: Tharīqah Sananiyyah
 11. Tharīqah al-Uwaisiyyah: dinisbatkan kepada Uwais al-Qorni
 12. Tharīqah al-Bāba’iyyah
 13. Tharīqah al-Buhuriyyah
 14. Tharīqah al-Burāqiyyah
 15. Tharīqah al-Burhāniyyah atau Tharīqah al-Burhāniyyah atau Dasūqiyyah, cabangnya Tharīqah al-Sahawiyyah dan Tharīqah al-Syarābanah
 16. Tharīqah al-Basthāmiyyah atau at-Thaifūriyyah: dinisbatkan pada Syaikh Abī Yazīd Thaifūr al-Busthāmī
 17. Tharīqah al-Bakriyyah: dari Mesir cabangnya Tharīqah al-Qādiriyyah dan Tharīqah al-Khalwatiyyah
 18. Tharīqah al-Bukā’iyyah: keturunan Sudan berbasis Qādiriyyah, dan memiliki dua cabang yaitu Fadhliyyah dan Sa‘īdiyyah al-Banawah cabang dari Tharīqah al-Qādiriyyah
 19. Tharīqah al-Bunuhiyyah: Tharīqah Maghribiyyah (Maroko)
 20. Tharīqah al-Bairiyyah: tarekat dari jalan Qiliqiyah
 21. Tharīqah al-Bairuhajat: Tharīqah Afghāniyyah dari pengikut al-Anshārī al-Ḥarawī
 22. Tharīqah al-Byromiyyah: pendirinya adalah Haji Byrom keturunan Turki dari Tharīqah ash-Shafawiyyah, terpecah menjadi:
 • al-Ḥamzawiyyah
 • al-Syaikhiyyah
 • al-Hammatiyyah
 1. Tharīqah al-Bayumiyyah: cabang dari al-Aḥmadiyyah
 2. Tharīqah al-Bataiyyah: Tharīqah Tunisiyyah Maroko
 3. Tharīqah al-Tijāniyyah: Tharīqah Jazariyyah Maghribiyyah tersebar hingga ke Sudan
 4. Tharīqah al-Tasyasyatiyyah: Tharīqah India, Afghānistan
 5. Tharīqah al-Jabawiyyah: Tharīqah al-Sa‘diyyah
 6. Tharīqah al-Jarraḥiyyah: cabang Turki dari Tharīqah al-Khalwatiyyah
 7. Tharīqah al-Jazūliyyah: cabang Tharīqah asy-Syādziliyyah, di antaranya adalah cabang:
 • al-Darqowah
 • al-Hammadasyah
 • al-‘Aisawiyyah
 • al-Syarqāwah
 • al-Thaibiyyah
 1. Tharīqah al-Jalālah: cabang Tharīqah al-Qādiriyyah dalam Maghrib Maroko
 2. Tharīqah al-Jalāliyyah al-Najariyyah: cabang Tharīqah al-Suhrāwardiyyah, daerah India dinisbatkan kepada Syaikh Makhdum Jihāniyān, w. 1383 M.)
 3. Tharīqah al-Jamāliyyah: cabang Farisy dari Tharīqah al-Sahruradiyyah, pendirinya adalah Ardestanī (alm) keturunan ke-15 Masehi. Dan juga Tharīqah al-Jamāliyyah yaitu Tharīqah Turki yang bertempat di Istanbul
 4. Tharīqah al-Jalwatiyyah: cabang Turki Shafwiyyah, cabangnya adalah:
 • Tharīqah al-Hāsyimiyyah
 • al-Rusyāniyyah (Kalsyāniyyah)
 • al-Fanā’iyyah
 • al-Ḥudzā’iyyah dinisabtkan kepada Syaikh Junaid
 1. Tharīqah al-Junaidiyyah: keturunan Junaidī dan cabangnya adalah:
 • Tharīqah al-Khawājākān
 • al-Kubrāwiyyah
 • al-Qādiriyyah
 1. Tharīqah al-Ḥātimiyyah: keturunan ibnu ‘Araby (Akbariyyah)
 2. Tharīqah al-Ḥabībiyyah: cabang dari Tharīqah asy-Syādziliyyah
 3. Tharīqah al-Ḥarīriyyah: cabang dari Tharīqah ar-Rifā‘iyyah
 4. Tharīqah al-Hafnawiyyah: cabang dari Tharīqah al-Khalwatiyyah (wafat 1767 M.)
 5. Tharīqah al-Ḥākimiyyah: dinisbatkan kepada Imām Ḥākim at-Tirmidzī
 6. Tharīqah al-Ḥallājiyyah: dinisbatkan kepada al-Ḥallāj
 7. Tharīqah al-Hamadasyiyyah: cabang Maghribī dari Tharīqah al-Jazulawiyyah yang mempunyai cabang:
 • Tharīqah al-Daghwaghiyyah
 • Tharīqah al-Shadaqiyyah
 • Tharīqah al-Rabahiyyah
 • Tharīqah al-Qāsimiyyah
 1. Tharīqah al-Ḥamzawiyyah: gabungan Tharīqah dari Tharīqah al-Biramiyyah dan Tharīqah al-Malāmiyyah
 2. Tharīqah al-Ḥanshaliyyah: Tharīqah bangsa Maghribiyyah (Maroko)
 3. Tharīqah al-Ḥaidariyyah: cabang dari Tharīqah al-Qondariyyah (Paris atau Prancis)
 4. Tharīqah al-Khādiriyyah atau Khidriyyah: Tharīqah yang dinisbatkan pada Ibnu Dabbāgh, cabangnya:
 • al-Murghaniyyah
 • al-Idrīsiyyah
 • al-Sanūsiyyah.
 1. Tharīqah al-Khairaziyyah: dinisbatkan pada Abī Sa‘īd al-Khirāz
 2. Tharīqah al-Khafīfiyyah: Ibnu Khafīf asy-Syirāzī
 3. Tharīqah al-Khafiyyah: nama laqab dari Tharīqah an-Naqsyābandiyyah di negara China dan Turkistan.
 4. Tharīqah al-Khalwatiyyah: cabang Tharīqah Suhrowardiyyah di Khurosan (Iran) cabang yang di Turki adalah:
 • Sarāhiyyah Ightibasyiyyah as-Sayaqiyyah
 • al-Niyaziyyah
 • al-Sunbūliyyah
 • al-Syamsiyyah
 • al-Kalfaniyyah
 • as-Syuja‘iyyah

cabang di Mesir adalah:

 • al-Dha‘īfiyyah
 • al-Hafnuwiyyah
 • as-Saba’iyyah
 • as-Shawiyyah
 • ad-Dardiyyah
 • al-Mughsiyyah
 • an-Naubah
 • al-Hījaz
 • al-Khalīliyyah, di Tunisia
 • al-Khumūsiyyah al-Khawājākān di Iran merupakan cabang Tharīqah al-Junaidī, di daerah Turkinistan disebut al-Yusūfiyyah dinisbatkan pada Syaikh Yūsuf al-Hamdzānī
 • ad-Darqāwah cabang Tharīqah al-Jazūliyyah, Tharīqah ad-Darqawah memiliki cabang:
 • al-Buzīdiyyah al-Kitāniyyah
 • al-Ḥīrāqiyyah
 1. Tharīqah al-Khilyaliyyah
 2. Tharīqah al-Khumusiyyah
 3. Tharīqah al-Khawājānkān
 4. Tharīqah al-Khowāthoriyyah
 5. Tharīqah al-Dardiriyah
 6. Tharīqah al-Darqowah
 7. Tharīqah ad-Dasūqiyyah: Burhāniyyah
 8. Tharīqah ad-Dahriyyah: berkembang di negara Yaman, China dan Turki
 9. Tharīqah ad-Dahabiyyah: sebutan Tharīqah al-Kubrāwiyyah di Paris atau Prancis
 10. Tharīqah ar-Rohhāliyyah
 11. Tharīqah ar-Raḥmāniyyah: cabang Kholwatī.
 12. Tharīqah ar-Rasūlī Syāhiyyah di India
 13. Tharīqah ar-Rasyīdiyyah: cabang Tharīqah al-Yūsufiyyah.
 14. Tharīqah ar-Rifā‘iyyah: cabang dari Tharīqah ini adalah:
 • Tharīqah as-Suriyyah
 • al-Ḥarīriyyah
 • as-Sa‘diyyah
 • as-Siyādiyyah

sedangkan di Mesir cabangnya bernama:

 • Tharīqah al-Baziyyah
 • al-Mālikiyyah
 • Tharīqah al-Ḥabībiyyah.
 1. Tharīqah ar-Rukniyyah: cabang dari Tharīqah al-Kubrāwiyyah berkembang di ‘Irāq dinisbatkan kepada (‘alā’ ad-Daulah as-Samnanī (w. 1336 M))
 2. Tharīqah ar-Rausyiniyyah: cabang Tharīqah Khalwatiyyah berkembang di Mesir dan Turqi, dinisbatkan pada Syaikh al-Kalsyānī 1553 M (cabang Tharīqah as-Suhrawardiyyah).
 3. Tharīqah ar-Rūmiyyah atau Tharīqah Asrafiyyah
 4. Tharīqah az-Zarrūqiyyah: cabang Iran dari Tharīqah asy-Syādziliyyah dinisbatkan pada Syaikh Zarrūq
 5. Tharīqah az-Ziyaniyyah: cabang Maghribi dari Tharīqah asy-Syādziliyyah
 6. Tharīqah az-Zainiyyah: cabang Tharīqah as-Suhrawardiyyah di Turki
 7. Tharīqah as-Sālimiyyah atau Sahliyyah
 8. Tharīqah as-Sab‘īniyyah: Tharīqah yang dinisbatkan kepada Ibnu Sab‘īn
 9. Tharīqah as-Siqthiyyah: Tharīqah yang dinisbatkan kepada Sarī as-Siqthī (w. 867 M)) di Turki
 10. Tharīqah as-Salāmiyyah atau Tharīqah ‘Arūsiyyah
 11. Tharīqah as-Sulthāniyyah: Turkinistaniyyah
 12. Tharīqah as-Samāniyyah: cabang Tharīqah asy-Syadziliyyah dinisbatkan kepada Muḥammad ‘Abd-ul-Karīm as-Samānī al-Madanī
 13. Tharīqah as-Sunbūliyyah: cabang Tharīqah Khalwatiyyah di Turki
 14. Tharīqah as-Sannān Ummiyyah: di Turki
 15. Tharīqah as-Sananiyyah: di Tunis
 16. Tharīqah as-Sanūsiyyah: di Libya
 17. Tharīqah as-Suhrawardiyyah: dinisbatkan kepada ‘Abd-ul-Qāhir as-Suhrawardī disebut juga Shiddīqiyyah berdasarkan nama Abū Bakar ash-Shiddīq dan memiliki cabang yaitu:
 • Jalāliyyah
 • Jamāliyyah
 • Khalwatiyyah
 • Rausyāniyyah
 • Shafwiyyah
 • Zainiyyah
 1. Tharīqah as-Sahliyyah: dinisabtkan kepada Syaikh Sahl at-Tustarī
 2. Tharīqah as-Suhailiyyah: cabang Tharīqah Jazā’ir asy-Syādziliyyah
 3. Tharīqah as-Sayāriyyah: dinisbatkan kepada Syaikh ‘Abul-‘Abbās as-Sayārī
 4. Tharīqah asy-Syādziliyyah: cabangnya adalah:
 • al-Ḥabībiyyah
 • al-Karzāziyyah
 • an-Nasyīriyyah
 • asy-Syaikhiyyah
 • Syahiliyyah
 • al-Yūsufiyyah
 • az-Zarrūqiyyah
 • az-Ziyāniyyah
 • al-Bakriyyah
 • al-Khawathiriyyah
 • al-Jauhariyyah
 • al-Makkiyyah
 • al-Hāsyimiyyah
 • al-Samāniyyah
 • al-‘Afīfiyyah
 • al-Qāsimiyyah
 • al-‘Arūsiyyah
 • al-Handusyiyyah
 • al-Qāwujiyyah.
 1. Tharīqah asy-Syarqawah: cabang Maghribī dari Tharīqah al-Jazūliyyah
 2. Tharīqah asy-Syarqāwiyyah: Tharīqah al-Khalwatiyyah
 3. Tharīqah asy-Syaththāriyyah: dinisbatkan kepada Syaikh ‘Abdullāh asy-Syaththār (w. 1415 M))
 4. Tharīqah asy-Sya‘baniyyah: cabang Tharīqah Khalwatiyyah
 5. Tharīqah asy-Syaudziyyah: cabang Tharīqah Sab‘īniyyah di Turki
 6. Tharīqah at-Thālibiyyah atau Maghribiyyah
 7. Tharīqah al-‘Arūsiyyah: cabang Tharīqah Qādiriyyah
 8. Tharīqah al-‘Azūziyyah: di Tunis
 9. Tharīqah al-‘Asyīqiyyah: adalah Tharīqah Syaththāriyyah di India dan dinisbatkan kepada Abū Yazīd al-‘Isyqī
 10. Tharīqah al-‘Alwāniyyah
 11. Tharīqah al-‘Alāwiyyah: dinisbatkan kepada Sayyidinā ‘Alī bin Abī Thālib
 12. Tharīqah al-‘Awamiriyyah: Berada di Tunisiah
 13. Tharīqah al-‘Īdrusiyah: Berada di Yaman
 14. Tharīqah al-Ghazāliyyah: Berada di Madrasah al-Ghazāliyyah
 15. Tharīqah al-Ghautsiyyah: cabang Tharīqah Syaththāriyyah di India
 16. Tharīqah Firdausiyyah: cabang Tharīqah Kubrāwiyyah di India
 17. Tharīqah Qādiriyyah: dinisbatkan kepada ‘Abd-ul-Qādir Jailānī dan mempunyai cabang:

di Yaman dan Somali:

 • Alyafi’iyyah
 • Masyari’iyyah
 • ‘Arabiyyah,

dan di India :

 • al-Banawah
 • al-Karzamar,

dan di Anādul :

 • al-Asyrafiyyah
 • Hindiyyah
 • al-Khalusiyyah
 • Nabalasiyyah
 • Rūmiyyah
 • Waslaniyyah

dan di Mesir :

 • al-Faradhiyyah
 • Qāsimiyyah

dan di Maghribi :

 • ‘Ammāriyyah
 • ‘Arūsyiyyah
 • Bau’iliyyah
 • al-Jalālah
 • al-Bukaiyah
 1. Tharīqah al-Qorrā’iyyah: berada di Tunis.
 2. Tharīqah al-Qusyairiyyah: dinisbatkan kepada Imām Qusyairī.
 3. Tharīqah al-Qashāriyyah: dinisbatkan kepada Khamdūn al-Qashār dan nama dari Tharīqahnya yaitu Malāmatiyyah.
 4. Tharīqah al-Qolandariyyah: berada di Parsi.
 5. Tharīqah al-Qunyāwiyyah
 6. Tharīqah al-Kubrāwiyyah: merupakan cabang Tharīqah dari Junaidiyyah, cabang-cabangnya yaitu:
 • al-‘Īdrusiyyah
 • al-Hamdāniyyah
 • al-Ightisa’iyyah
 • an-Nūr Bakhsyiyyah
 • an-Nūriyatī
 • ar-Rukniyyah.
 1. Tharīqah al-Karzuniyyah: cabang Tharīqah al-Khafīfiyyah
 2. Tharīqah al-Karzariyyah
 3. Tharīqah al-Mathlūbiyyah: dinisbatkan kepada Syaikh Ibrāhīm al-Mathlūbī
 4. Tharīqah al-Muḥāsabiyyah: dinisbatkan kepada Syaikh Ḥārits al-Muḥāsibī.
 5. Tharīqah al-Muḥammadiyah: dinisbatkan kepada Nabi Muḥammad yang pertama menggunakan nama ini adalah ‘Alī al-Khawwāsh dan ‘Abd-ul-Wahhāb as-Sya‘rānī
 6. Tharīqah al-Madāriyyah: berada di Hindia.
 7. Tharīqah al-Madāniyyah: nama awal Imām Syādziliyyah.
 8. Tharīqah al-Murādiyyah: berada di Turki.
 9. Tharīqah al-Murāzaqāh: cabang dari Tharīqah al-Aḥmadiyyah.
 10. Tharīqah al-Masyīsyiyyah: dinisbatkan kepada Ibnu Masyīsy.
 11. Tharīqah al-Mishriyyah: an-Niazayiyyah cabang dari Tharīqah
 12. Tharīqah al-Muthāwa’ah: al-Aḥmadiyyah.
 13. Tharīqah al-Maghribiyyah: Tharīqah berkembang di Maghrib yang diikuti oleh murid-murid, penyair Parsi
 14. Tharīqah al-Malāmiyyah: berada di Khurāsān.
 15. Tharīqah al-Malāmatiyyah: al-Ḥamzawiyyah cabang Tharīqah al-Biramiyyah di Turki.
 16. Tharīqah al-Manshūriyyah: berada di al-Halajiyyah.
 17. Tharīqah al-Maulawiyyah: dinisbatkan kepada Jalāl-ud-Dīn ar-Rūmī, cabangnya al-Bustānsyiniyyah wal Irsyādiyyah.
 18. Tharīqah an-Ni‘matulliyyah: Tharīqah Syī‘ah di kota Kirmān Parsi yang bersumber dari Tharīqah Qādiriyyah al-Yāfi‘iyyah.
 19. Tharīqah an-Naqsyābandiyyah: berada di Turkistan dari Thaifūriyyah
 20. Tharīqah al-Khālidiyyah: Tharīqah an-Naqsyābandiyyah dinisbatkan kepada Khālid an-Naqsyābandī.
 21. Tharīqah an-Nūruddīniyyah: berada di Jarakhiyyah yang dinisbatkan kepada Tharīqah ad-Dīniyyah.
 22. Tharīqah an-Nūriyyah: yang dinisbatkan kepada Abī Khāzin an-Nūrī.
 23. Tharīqah an-Niyāzziyah: cabang dari Tharīqah Jalwatiyyah di Turki.
 24. Tharīqah al-Ḥaddārah: berada di al-Maghrib.
 25. Tharīqah al-Wārits ‘Alisyahiyyah: berada di Hindia.
 26. Tharīqah al-Yusuyah: cabang dari Khawājākān di Turkistan.
 27. Tharīqah Yūnusiyyah: dinisbatkan kepada Syaikh asy-Syaibānī, (1222M).
 28. Tharīqah al-Ḥaddādiyyah: dinisbatkan kepada Syaikh Imām al-Ḥaddād
 29. Tharīqah Jistiyyah atau Chisytiyyah: dinisbatkan kepada Mu‘īnuddīn al-Chisyti/Jisti
 30. Tharīqah ‘Umariyyah
 31. Tharīqah ‘Utsmāniyyah
 32. Tharīqah al-‘Abbāsiyyah
 33. Tharīqah az-Zainabiyyah
 34. Tharīqah Qādiriyyah an-Naqsyābandiyyah: dinisbatkan kepada Syaikh Aḥmad Khatīhb Sambas (1802-1872 M.)
 35. Tharīqah Ḥaqqāniyyah an-Naqsyābandiyyah: yang dinisbatkan kepada Syaikh Muḥammad Nāzhim ‘Ādil al-Ḥaqqānī

Berdasarkan rujukan kitab: Mausū‘ah as-Shūfiyyah, halaman: 264-270, Jāmi‘ al-Ushūl fī al-Auliyā’, halaman: 2-3, Risālah al-Qusyairiyyah, A‘lām ash-Shūfiyyah, Thabaqāt ash-Shūfiyyah, Thabaqāt al-Kubrā, an-Nafaḥāt al-Qudsiyyah, al-Munqabah al-Auliyā’, Thabaqāt al-Qādhī al-Zakariyyā, Thabaqāt al-Masyāyikh.

Komentar

Belum ada komentar. Mengapa Anda tidak memulai diskusi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *