Pasangan sejati bagi ilmu adalah mengamalkannya. Dengan mengamalkan ilmu, maka ia menjadi semakin kekal berada pada qalbu manusia. Sebaliknya, jika tidak segera diamalkan dan membiarkannya berlama-lama sia-sia, maka ilmu akan lenyap bersamaan dengan berjalannya waktu (masa).

Ucapan Sufyan ats-Tsauri rh Tentang Ilmu 001

Pasangan sejati bagi ilmu adalah mengamalkannya. Dengan mengamalkan ilmu, maka ia menjadi semakin kekal berada pada qalbu manusia. Sebaliknya, jika tidak segera diamalkan dan membiarkannya…