Pasangan sejati bagi ilmu adalah mengamalkannya. Dengan mengamalkan ilmu, maka ia menjadi semakin kekal berada pada qalbu manusia. Sebaliknya, jika tidak segera diamalkan dan membiarkannya berlama-lama sia-sia, maka ilmu akan lenyap bersamaan dengan berjalannya waktu (masa).

Ucapan Sufyan ats-Tsauri rh Tentang Ilmu 001

Pasangan sejati bagi ilmu adalah mengamalkannya. Dengan mengamalkan ilmu, maka ia menjadi semakin kekal berada pada qalbu manusia. Sebaliknya, jika tidak segera diamalkan dan membiarkannya…
Seorang laki-laki datang kepada Abu Hurairah r.a., kemudian mengajukan pertanyaan: Sebenarnya aku sangat ingin mempelajari ilmu agama, namun aku takut tidak sanggup mengamalkannya dengan baik setelah aku mendapatkannya.”
Abu Hurairah r.a. pun berkata kepadanya: “Dengan meninggalkannya saja atau tidak berkeinginan untuk menuntut ilmu, sudah cukup bukti bahwa anda telah menyia-nyiakannya (ilmu agama).” ~Dari buku Ihyā’u ‘Ulūm-id-Dīn oleh Imām al-Ghazali

Ucapan Abu Hurairah ra Tentang Ilmu 001

Seorang laki-laki datang kepada Abu Hurairah r.a., kemudian mengajukan pertanyaan: Sebenarnya aku sangat ingin mempelajari ilmu agama, namun aku takut tidak sanggup mengamalkannya dengan baik…
“Semua orang mati (tidak ada), kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu laksana pemabuk kecuali mereka yang mau mengamalkan ilmunya.

Semua orang yang mengamalkan ilmunya tersesat, kecuali mereka yang bersikap ikhlas. Semua orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya akan merasakan kekhawatiran, kecuali mereka yang mengetahui tujuan atas puncak kebaikan yang telah dilakukannya itu.” ~Sahal at-Tustari r.h.

Ucapan Sahal At-Tustari rh Tentang Ilmu 001

“Semua orang mati (tidak ada), kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu laksana pemabuk kecuali mereka yang mau mengamalkan ilmunya. Semua orang yang mengamalkan…
Sayyidina ‘Utsman bin ‘Affan r.a. pernah berkata: “Yang paling aku takutkan pada umat ini adalah orang berilmu yang bersikap munafik.” Mendengar pernyataan ‘Utsman, sahabat lainnya segera mengajukan pertanyaan: “Bagaimana mungkin orang yang berilmu terjebak ke dalam sikap munafik?” ‘Utsman menjawab: “Apabila ilmu yang dimilikinya hanya menjadi penghias lisannya semata, sedangkan jiwa dan amalannya tanpa didasari ilmu yang benar.” ~Dari buku: Ihya Ulumiddin oleh Imam al-Ghazali

Tentang Ilmu Sayyidina Uthman bin Affan 001

Sayyidina ‘Utsman bin ‘Affan r.a. pernah berkata: “Yang paling aku takutkan pada umat ini adalah orang berilmu yang bersikap munafik.” Mendengar pernyataan ‘Utsman, sahabat lainnya…
“Kebinasaan jiwa manusia merupakan siksaan terberat bagi orang yang berilmu. Sebab, kebinasaan jiwa berarti memburu dunia dengan mengorbankan amalan akhirat.” ~Al-Hasan al-Bashri rahimahullāh

Ucapan Al-Hasan Al-Bashri Tentang Ilmu 001

“Kebinasaan jiwa manusia merupakan siksaan terberat bagi orang yang berilmu. Sebab, kebinasaan jiwa berarti memburu dunia dengan mengorbankan amalan akhirat.” ~Al-Hasan al-Bashri rahimahullāh…